Ơn Mẹ
Quảng Tường
--o0o--
 
Chiều chiều tựa cửa xa trông
Mẹ ơi, Con thấy ngập lòng yêu thương
Người đi nắng sớm mưa sương
Cháo rau hai bửa tình thương tràn đầy 
 
Chúng con sách vẫn cầm tay
Mẹ lo cho đủ những ngày ấu thơ
Nhớ lời mẹ dạy con thơ                  
Con chăm chỉ học mẹ nhờ mai sau
 
Mẹ ơi ơn ấy ghi sâu
Chúng con nguyện mãi cúi đầu vâng theo
Ðường đời dầu lắm cheo leo
Chúng con sẽ cố gắng nhiều vượt qua
 
Mẹ ơi mai mốt mẹ già
Tóc đen đổi sắc làn da thay màu
Chúng con một lũ theo sau
Chung lưng bắc một nhịp cầu qua sông.
-- o0o --