Chúc Thọ Mẹ Cha
Nhất Quán
--o0o--
 
Ngâm thơ
- Ai rằng công mẹ như non
Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn...
 
Lời nhạc
Ngày xưa khi con bé bỏng trong nôi
Tình cha cho con như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông,
Biển đông ba la bát ngát mênh mông
Ân nghĩa sinh thành
Ân nghĩa sinh thành
Rồi con ghi chép thành thơ
Ðể con vui kiếp mộng mơ.
 
Nhớ những lúc ta trường về
Mẹ đưa con qua xóm làng
Lời mẹ ru êm ấm muôn vàn
Ơi à, à ơi
 
Ví dầu cầu váng đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi.
Khó đi, mẹ dắt con đi
Con thi trường học, mẹ thi trường đời.
 
Lời ru êm ấm muôn đời
Nhớ đức sanh thành
 
Nhớ đức sinh thành
Ngày nay chúc thọ mẹ ơi
Ngày nay chúc thọ mẹ ơi
Cầu cho mẹ mãi sống đời với con.
-- o0o --