Lập Ðông
Diệu Thanh
--o0o--
                                               
Thu chưa tàn Ðông vội lấn sang
Gió chướng trùng trùng chiếm không gian,
Chim chóc xôn xao tìm tổ ấm,
Người nương Giáo Pháp sắp hành trang.
 
Ðông đến cây khô, cành trụi lá
Người soi gương Pháp quán cái ta.
Hiểu lý vô thường, hành hỷ, xã,
Hằng hà sa kiếp, trẻ không già.
-- o0o --