Cảm Thu
Trúc Châu
--o0o--
 
Hoa cúc rộn ràng đón Thu sang,
Phong thay áo đỏ, áo hanh vàng,
Nắng vui tràn lấn làn mây ám,
Tơ liêũ lao xao nước chói chan,
 
Trùng điệp lưng đồi vàng, đỏ, biếc,
Núi sông, cây cỏ vẫn ngang tàng,
Vườn thiền mong đạt tâm vô trụ,
Tham, sân, si, mạn chẳng còn mang./.
-- o0o --