Làm Cơm Chánh Niệm
Sư cô Trúc Tấn
--o0o--
 
 
Khi nấu nướng tâm luôn chánh niệm
Cùng trợ duyên thiện hữu giúp mình
Miệng mĩm cười như đoá hoa xinh
Cơm thanh khiết ăn không bệnh tật.
 
Bao phiền não giờ ta bằm chặt
Nướng chiên xào luộc chín vô minh
Và nấu canh tâm ý bất bình
Thêm kho mặn lệ buồn oán hận.
 
Xay nhuyễn những kiêu căn buồn giận
Gỏi chấp tham cùng với bực mình
Bát cơm thơm hạt gạo hoà bình
Cơm chánh niệm làm trong an lạc.
 
Mùi giới định hương bay thơm ngát
Chính do người tỉnh thức làm nên
Xin đệ huynh cố gắng vững bền
Hành cho được lời trên khuyên nhắc.
-- o0o --