Thu Ðất Khách
Trúc Châu
--o0o--
 
 
Nhớ Thu xưa trĩu nặng trái sầu,
Ngắm lá phong vàng nhớ đâu đâu,
Khung trời Bắc Mỹ đầy mây xám,
Cô đọng cảnh đời lắm biển dâu.
 
Thu nay tâm lắng, lòng thanh thản,
Lời Pháp âm vang lấp mạch sầu,
Vô ngã ngộ rồi buông bỏ tất,
Huyền diệu chuông ngân suốt canh thâu.
-- o0o --