Mấy Mùa Phật Đản
Trúc Ngọc - Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Phật Đản năm nay như mỗi lần
Trong lòng con thấy hết bâng khuâng
Con thành tâm kính mười phương Phật
Phù hộ chúng sanh hết mê lầm.
 
Phật Đản năm nay lại trở về
Từ thành, cho đến khắp thôn quê
Từ trong quốc nội, ngòai Hải Ngọai
Xứ xứ vui mừng, đón Đản Sanh.
 
Phật Đản năm nay lại về rồi
Xứ tình xanh, xanh mãi không thôi
Trong vườn chim hót hoa nở rộ
Chào đón thánh sư, đấng cha lành
 
Mỗi Mùa Phật Đản ở nơi đây
Có Chùa Dược Sư ở xứ nầy
Xe hoa rước phật ngoài đường phố
Thấp thóang cờ bay, ánh rạng ngời
 
Cả khắp năm châu tụ hội về
Là mùa tươi mát đượm tình quê
Nên lòng con mãi luôn thao thức
Đạo pháp trường tồn với non sông.
-- o0o --