Lo Âu
Tuệ Nhàn.
--o0o--
 
Niệm ma, niệm Phật cứ xen cày
Thanh tịnh cho lòng khó lắm thay
Rác rưới chứa vào A lại thức
Não phiền dấy động bởi từ đây
 
Sáu căn dính nhiễm bởi si mê
Ngũ dục thế gian phủ bốn bề
Lữ khách mệt nhoài quên định hướng
Tâm viên ý mã thấy mà ghê
 
Lòng con chất chứa những cơn mơ
Không tưởng mà sao cứ dại khờ ...
Lần trước xin thầy phương tiện ấy,
Mong thầy cứu độ kẻ sơ cơ
 
Thế gian trôi mãi chẳng dừng đâu
Một thoáng, tóc đen đến bạc đầu
Ấy thế tình trần chưa giảm thiểu
Tuổi già nhấp nhỏm những lo âu!
-- o0o --