Cho Em Niềm Tin
Ngọc Liên
--o0o--
 
 
Xin tăng cho anh, cho anh,
Cho anh đoá hoa niềm tin
Xin tặng cho em, cho em,
Cho em đóa hoa niềm tin
Thời gian dầu có phai nhạt nhoà
Nhưng niềm tin ta vẫn mặn mà
Và đạo tình ta luôn đậm đà
Theo tháng ngày qua.
Xin tặng cho anh, cho anh,
Cho anh những lời cầu kinh
Xin tặng cho em, cho em,
Cho em muôn lời bình an,
Thế gian dầu có bao phủ phàng
Nhưng lời cầu kinh vẫn nồng nàn
Và đạo tình ta luôn đầy tràn
Giữa đời lầm than.
Tôi nguyện cùng anh
Ðưa anh đi qua bến bờ khổ đau
Tôi nguyện cùng em
Ðưa em đi qua cảnh đời biển dâu
Thế gian dầu có muôn sắc mầu
Nhưng niềm tin ta với nguyện cầu
Nguyện cầu,
Cuộc đời hết khổ đau
-- o0o --