Nhìn Xem Thế Sự
Bạch Y Thư Sinh
--o0o--
  
Cửa tùng đã đóng hôm qua
Thiền Sư muôn dặm hải hà rong chơi.
*   *   *
Thế gian lắm cảnh đầy vơi
Cả đời lận đận, suốt đời chắt chiu
Một thân bao cảnh đìu hiu
Sống dường như chết thả liều trôi sông
*   *   *
Ai người đạo lý đã thông
Ngồi xem con tạo xoay vần về mô
Có không, tạo dựng cơ đồ
Tử sinh đại sự nhởn nhơ mặc tình.
 
Hãy về đọc lại trang kinh
Soi gương trí tuệ, thấy mình không hoa
Tư tâm tự tánh Di Ðà
Không còn lộn xộn lân la kiếp người.
-- o0o --