Chiếc Áo Tràng Lam
Giác Ngộ
--o0o--
 
Chùa Dược Sư nơi đây,
Tiếng chuông ngân dịu vang
Chùa Dược Sư nơi đây,
Nắng đẹp đã về rồi.
 
Mặt chiếc áo màu lam,
Ráng tu tập người ơi
Mặt chiếc áo màu lam,
Nét đẹp vẫn ngàn đời
 
Mặt chiếc áo tràng lam,
Thắm tươi không nhạt phai
Mặt chiếc áo màu lam,
Lý tưởng vẫn rạng ngời.
 
Chiều lên Chùa Dược Sư,
Chúng ta vui tụng kinh
Chiều lên Chùa Dược Sư,
Chúng ta tập ngồi thiền.
 
Chiều lên Chùa Dược Sư,
Chúng ta tu thiện duyên
Chúng ta tập tu hiền,
Sẽ trở thành Phật Tiên.
-- o0o --