Mùa Thu Ðến
Tịnh Tâm
--o0o--
 
Gió lạnh hôm nay biết thu về
Ngòai trơi mưa nhẹ tỏa tái tê
Chim bay về núi tìm tổ ấm
Chú mục về thôn xóm đề huề
 
Gió lạnh chiều Thu sao lại nhiều
Lá vàng rơi ngõ quạnh cô liêu
Tìm đâu cho thấy người xưa ấy
Cho cả trời thương ngập lá vàng
 
Gió lạnh chiều Thu ngập nắng vàng
Từng đòan lá úa chạy lang thang
Như tìm theo dấu ngày xưa đó
Theo dấu chân đi dẩu muôn màng...
 
Tôi biết địa cầu luôn mãi quay
Hết đêm rồi lại tiếp đến ngày
Hết Thu rồi lại Xuân sang đến
Tôi đón em về hạnh phúc xây ....
-- o0o --