Nhớ Ba
Trúc Ngọc - Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Tôi có người ba rất hiền hòa
Bây giờ tuy ba ở rất xa
Nhưng tôi vẫn kính, luôn thương nhớ
Mơ mộng đoàn viên sống một nhà.
 
Từ độ xa ba cho đến nay
Mỗi mùa Thu đến dáng ba gầy
Trong tôi bỗng khơi niềm chút xót
Nghĩ đến phận con chưa vuông tròn.
 
Rồi sẽ một ngày tôi viếng thăm
Thăm ba, săn sóc hết phận mình
Cho tròn chữ hiếu trong muôn một
Ðể gọi đáp đền nghĩa thậm thâm
 
Nhớ quá nhớ ba nhớ lạ lùng
Làm sao nói hết nổi bâng khuâng
Ba ơi xin chứng lòng con nguyện
Nguyện mãi với lòng con kính ba
 
Lạy Phật xin Ngài khai phước ân
Ðộ ba khỏe mạnh, phước vô ngần
Ðể người hạnh phúc theo năm tháng
Là cả trời thương mãi không cùng.....
-- o0o --