TẬP SAN DƯỢC SƯ

Vô Ðề
Phượng Hà
--o0o--
          108 hạt bồ đề
          Sống chẳng hơn thua, chẳng khen chê
          Trí tánh thường minh vui kinh kệ
          Tuệ giác viên thành, vượt bến mê
 
Hỏi Ðá Có Buồn Không
Phượng Hà
--o0o--
          Nắng lấp lóa trên phiến xanh cây lá
          Gió vi vu hoà nhạc quyện thu ba
          Trong tĩnh lặng, ai dường như xa lạ
          Ðời vô tình hỏi đá có buồn không
--o0o--