TẬP SAN DƯỢC SƯ

Biển Chân Như
Bùi Thanh Tiên
--o0o--
 
Sánh vai qua cửa vô thường
Ðường xa xa tắp khói sương mịt mùng
Giấc mơ đời đã rưng rưng
Bâng khuâng nghe tiếng muôn trùng bờ tôi
 
Từ trầm luân khởi luân hồi
Từ vô lượng kiếp mãi rồi buồn tênh
Như hòn đá cuội chênh vênh
Mười phương tụ lại, ôi mông mênh đời!
 
Biển chân như rất tuyệt vời
Không còn xao động, sáng ngời chân không
Lững lờ bọt nước trên dòng
Không không, sắc sắc, là không vô cùng