TẬP SAN DƯỢC SƯ

Mười Hai Nụ Cười
Phổ Nguyện
--o0o--
          Cười lên đi cho tâm hồn an lạc
          Cười lên đi cho thanh thoát tâm tư
          Cười lên đi cho khơi động lòng từ
          Cười lên đi cho lòng người vui sống.
          Cười lên đi cho tâm hồn mở rộng
          Cười lên đi cho biển động vui tươi
          Cười lên đi cho sung sướng đời người
          Cười lên nhé bằng nụ cười giác ngộ.
          Cười lên đi cho bao người mến mộ
          Cười lên đi cho hết khổ cuộc đời
          Cười lên đi cho phiền muộn sầu vơi
          Cười lên nhé sống cuộc đời an lạc
--o0o--
 
Xem Trang Kế Tiếp