TẬP SAN DƯỢC SƯ

Thiên Tai
Trúc Ngọc - Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
          Katrina nổi cơn thịnh nộ
          Nước tràn dâng khắp lộ giao thông
          Ðất bằng sóng dậy mênh mông
          Người người đau khổ, nhà nhà lầm than.
 
          Số người mất mạng rõ ràng
          Tổn thất bạc tỷ xóm làng điêu linh
          Gần xa báo chí thông tin
          Thế giới cứu trợ, tình thương chan hòa.
 
          Hết Katrina đến Rita
          Lại thêm lần nữa gần xa điêu tàn
          Người dân tỵ nạn than van
          Chạy rồi lại chạy, hoang mang tột cùng.
 
          Năm nay nhìn khắp chung chung
          Thiên tai bảo lụt khắp cùng  mọi nơi:
          Mỹ Quốc, Nhật Bản đồng thời,
          Trung Hoa, Việt Bắc tả tơi xóm làng.
 
          Ðộng đất, bom đạn rền vang ...
          Parkistan, Ấn Ðộ muôn ngàn khổ đau
          Số người thiệt mạng tăng mau
          Trăm ngàn nhân mạng còn hơn số nầy.
 
          Người đời vất vả dựng xây
          Tranh nhau hơn thiệt, vơi đầy, rủi may
          Ngắm xem thế sự mới hay
          Tiền tài danh lợi ai bày làm chi.
 
          Cuộc đời có đến có đi
          Ðến thì là có, đi thì thành không
          Thiên tai bảo tố chập chùng
          Ai người hiểu rõ thì không lo buồn.
 
          Trời đêm chớp bể mưa nguồn
          Nghĩ rồi lại nghĩ mà thương kiếp người
          Cầu cho thế giới vui tươi
          Nhà nhà hạnh phúc, miên trường ấm no.
--o0o--