TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tịnh Tâm Quán
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
            Nghiệp cũ ngày xưa nguyện dứt đi
            Chúng anh vay trả nghiệp sân si
            Suy ra cho kỷ Vô Thường cả
            Các pháp đều không chẳng có gì
 
            Xin nguyện từ nay sống thảnh thơi
            Dẫu đời bận rộn chuyện đầy vơi
            Quay cuồng trong biển đời đau khổ
            Tình ái si mê lắm gọi mời.
 
            Xin nguyện làm người sống bình an
            Thế sự đổi thay cũng chẳng màng
            Tâm bình ôm trọn tình nhân loại
            Là cả thiên đường của trần gian.     
--o0o--