TẬP SAN DƯỢC SƯ

Vài Nét Sơ Lượt Về
Sự Hình Thành & Phát Triển
G. Đ. P.T. DƯỢC SƯ
--o0o--
 
Gia Đình Phật Tử Dược Sư được hình thành do tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh của Thầy trụ trì chùa Dược Sư, Thượng Tọa Thích Đồng Trung. Tiền thân của GĐPT Dược Sư là lớp học Phật Pháp và Việt Ngữ được thành lập vào năm 1997. Với sự đóng góp dạy dỗ của một số anh chị em sinh viên Phật Tử, và các phụ huynh của các em đoàn sinh, lớp học họp mặt hàng tuần vào ngày chủ nhật tại địa điểm:
Chùa Dược Sư
6924     42nd Ave. S
Seattle, WA 98118.
Số em tham dự lớp học Phật Pháp và Việt Ngữ chùa Dược Sư lúc đó vào mùa Hè khoảng gần cả 100, và mùa Đông được duy trì khoảng 40 đến 50 em. Nhận thấy nhu cầu phát triển của các đơn vị GĐPT tại vùng Tây Bắc thuộc Miền Thiền Minh, và do gợi ý của một số huynh trưởng nồng cốt của BHD Miền, nên vào giữa năm năm 2003, Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Dược và các phụ huynh học sinh trong buổi họp quan trọng đã đồng thuận chuyển lớp Việt Ngữ Dược Sư thành GĐPT Dược Sư. Anh Liên Đoàn Trưởng đầu tiên của GĐPT Dược Sư là Nguyên Ngọc Nguyễn Hà Lộc và gia trưởng là Nguyên Đức Nguyễn Văn Thìn. Song song việc bổ túc nhân sự và phát triển tổ chức, Thầy trụ trì chùa Dược Sư, Thượng Tọa Thích Đồng Trung đã kêu gọi quý H.Tr Tâm Đẳng Phạm Văn Bình và H.Tr Tâm Quang Thanh Nguyễn Thanh Sơn thuộc đơn vị GĐPT Phước Huệ(Tacoma WA) về sinh hoạt và giúp GĐPT Dược Sư phát triển thêm lớn mạnh. GĐPT Dược Sư chính thức ra mắt với các đoàn thể bạn vào mùa Phật Đản năm 2004, PL: 2548 với thành phần nhân sự ban H.Tr như sau:
Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh: Thượng Tọa Thích Đồng Trung.
Gia Trưởng: Nguyên Đức Nguyễn Văn Thìn.
Liên Đoàn Trưởng: Tâm Quang Thanh Nguyễn Thanh Sơn.
Liên Đoàn Phó: Trúc Mai Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
Thư Ký: Nguyên Bích Phan Ngọc Diệp.
Thủ Quỹ:          1- Nguyễn Kim Dung.
                                    2- Trúc Cúc Phạm Trương Mai Hoa.
            - Đoàn A Nô Ma 23 em.
Đoàn Trưởng: Thiện Huấn Nguyễn Đình Văn.
Đoàn Phó: Trúc Độ Đoàn Công Đức.
- Đoàn Ni Liên  29 em
Đoàn Trưởng: Quảng Tướng Lê Thị Kim Hồng.
Đoàn Phó: Trúc Cúc Phạm Trương Mai Hoa.
Tổng số đoàn sinh 52 em và 11 Huynh Trưởng. Đến tháng 5 năm 2005 do nhu cầu GĐPT Phước Huệ cần phục hoạt, cho nên anh H.Tr Tâm Thanh Quang và anh Tâm Đẳng được rút về để hướng dẫn GĐPT Phước Huệ sinh hoạt.
Thành phần Ban H.Tr Gia Đình Phật Tử Dược Sư nhiệm kỳ 2005 - 2006 như sau:
Gia Trưởng: H.Tr Nguyên Đức Nguyễn Văn Thìn.
Phó Gia Trưởng: ĐH Tâm Thành Đoàn Công Danh.
Liên Đoàn Trưởng: H.Tr Tâm Minh Nguyễn Đức Hùng.
Liên Đoàn Phó: H.Tr Trúc Mai Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
Thư Ký:  H.Tr Nguyên Bích Phan Ngọc Diệp.
Thủ Quỹ: H.Tr Trúc Cúc Phạm Trương Mai Hoa.
Đoàn Trưởng A Nô Ma: H.Tr Trúc Tú Ngô Anh Kiệt.
Đoàn Phó A Nô Ma: Sẽ mời sau.
Đoàn Trưởng Ni Liên: H.Tr Trúc Cúc Phạm Trương Mai Hoa.
Đoàn Phó Ni Liên:  H. T Trúc Thanh Đoàn Thanh Trúc.
Bên cạnh những sinh hoạt chính của GĐPT Dược Sư, đội lân GĐPT Dược Sư cũng được chính thức thành lập vào dịp Tết Bính Tuất. Dưới sự đào tạo và hướng dẫn của H.Tr Tâm Minh Nguyễn Đức Hùng, đội lân Dược Sư hiện nay có hai con lân với sự tham gia của 14 đến 16 em đoàn sinh. Thời gian vừa qua, đơn vị GĐPT Dược Sư và đội lân đã tham gia đóng góp trong phần văn nghệ những tiết mục múa hát, múa lân trong những dịp đại lễ ở chùa Dược Sư như Tết, Phật Đản, và những sinh hoạt trong cộng đồng địa phương. Các em đã kết hợp những tiết mục văn nghệ & múa lân trong dịp đi tham quan và ủy lạo Nursing Home dành cho người Á Châu trong thời gian vừa qua. Đội lân và đội văn nghệ GĐPT Dược Sư đã được Thầy trụ trì chùa Dược Sư khen thưởng sự đóng góp nhiệt tình của các em, đặc biệt là trong đại lễ diễu hành rước xe hoa Phật Đản mùa Phật Đản PL: 2550 năm nay. Tuy ban Huynh Trưởng GĐPT Dược sư còn thiếu thốn về vấn đề nhân sự, và còn non nớt trong vấn đề tổ chức phát triển những sinh hoạt của Gia Đình, nhất là về vấn đề tự trị, tự quản lý cũng như những sinh hoạt thanh niên khác. Nhưng, tinh thần phục vụ đóng góp của ban H.Tr cũng như của tất cả đoàn sinh rất cao, rất được tán thán.
Những khó khăn hiện nay của GĐPT Dược Sư là thiếu những anh chị H.Tr có kinh nghiệm tổ chức, sinh hoạt, huấn luyện huynh trưởng. Do vậy, Gia Đình Phật Tử chùa Dược Sư cần rất nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ, hướng dẫn của các anh chị trong Ban Hướng Dẫn trung ương và Ban Hướng Dẫn miền. Sự quan tâm theo sát hướng dẫn, ủng hộ của các anh chị sẽ giúp cho chúng em mau chóng phát triển vững vàng hơn để tiếp nối và phát huy sứ mệnh đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành những Phật tử chân chánh góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
Tâm Minh Nguyễn Đức Hùng.
--o0o--