TẬP SAN DƯỢC SƯ

Mở Cửa Lớn
 
 
 
Khi đưa bàn tay m cửa
Cũng m tất cả lòng ta
Ðón khách không còn phân biệt
Quen, lạ hay người gần xa.
 
--o0o--