TẬP SAN DƯỢC SƯ

Dấu Chân Xưa
Hoa Thạch Thảo
---o0o---
 
Em mặc đơn sơ cũng đẹp thôi
Mỗi lần em đến ấm muôn đời
Nở bừng ánh sáng em đi đến
Gót ngọc dồn hương tỏa muôn nơi.
 
Em đẹp mê hồn dáng kiêu sa
Em duyên đằm thắm nét trăng ngà
Em gom hết cả hoa thiên hạ
Ðể một mình em đẹp hằng nga.
 
Em đến thăm anh những buổi trưa
Hồn anh ngây ngất dấu chân đưa
Em về để lại mùa nhung nhớ
Là cả trời mơ mộng say sưa.
--o0o--