TẬP SAN DƯỢC SƯ

Nhớ Xuân
Tô Yến Vũ
--o0o--
 
 
Xuân nầy thao thức nhớ Xuân xưa
Gió thổi hắc hiu lát đát mưa
Rộn rịp bóng người trên lối cũ
Mai vàng chớm nơ áng mây thưa
Nhìn nàng thiếu nữ vương lưu luyến
Rạo rực bên lề dưới phố trưa
Gần đến bên nàng khẻ khẻ hỏi:
- Bao giờ tâm sự nói chuyện xưa.
                                     
 
 
--o0o--