TẬP SAN DƯỢC SƯ

ng Nhàn
Hoàng Thiên Thảo
--o0o--
 
Vì đâu vất vả ngược xuôi
Vì đâu đau khổ duyên gì lầm than
Ta đây đã biết rõ ràng
Nên vui, hạnh phúc, hưởng nhàn bình yên.
--o0o--