TẬP SAN DƯỢC SƯ

Nhớ Mãi Ơn Thầy
Giác Nghiêm
---o0o---
 
- Ơn Thầy cao đẹp tuyệt vời
             Chứa chan tâm đạo trong lời dạy khuyên.
             Chúng con từ bốna phương trời do duyên lành của cơm thiền sữa pháp nhiệm mầu nên đã tụ hội về mãnh đất Dược Sư. Dòng thời gian cứ trôi dần theo ngày tháng, nhớ lại ngày nào chúng con mới bước chân vào Chùa mọi thứ đều xa lạ. Vậy mà thấm thoát thời gian cũng trôi qua nhanh, trong thời gian đó biết bao nhiêu là vui buồn lẫn lộn, có những lúc Thầy đa đoan vì việc chùa, còn phải đi giảng pháp khắp nơi ... Nhưng Thầy đã khéo léo sắp xếp thời gian, tạo mọi phương tiện để gieo duyên, giảng dạy chư Phật Tử, chư thiện nam tín nữ từ tiểu bang nầy sang tiểu bang. Chúng con mỗi khi trễ nãi trong việc tu học, không chú ý nghe Thầy giảng bài, nhưng Thầy không buồn phiền than trách. Thầy vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của mình.
             Cha mẹ sanh ra chúng con, nuôi chúng con khôn lớn. Thầy có công dạy dỗ cho chúng con nên người, truyền đạt những kiến thức mà Thầy có được để chúng con làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Thầy luôn luôn giúp đỡ chúng con từ vật chất đến tinh thần để chúng con an tâm tu học. Sắp đến mùa Đông Thầy lo cho chúng con từng chiếc áo ấm. Quả thật:
             - Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
             Nghĩa ân Thầy muôn kiếp khó đáp đền.
             Công lao to lớn của Thầy, Chúng con dầu có lấy bút tu di, chấm mực đại dương bốn biển, viết vào trang giấy của vô tận thời gian cũng không sao đền đáp ân nghĩa sâu dày của Thầy cho hết được. Thầy hiện hữu trên cõi đời nầy như một vị Bồ Tát giúp chúng con có một nghị lực để đương đầu với mọi sự khó khăn, vững vàng bước vào đời. Thầy như ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng con đi trong đêm tối, hướng dẫn chúng con đi trên con đường an lạc giải thoát. Sống thiếu Thầy chúng con cảm thấy bơ vơ lạc lỏng giữa dòng đời, khác nào chim non không có tổ ấm. Cuộc đời Thầy là lấy sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm đầu. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi hành động của Thầy đều là khuôn vàng thước ngọc cho chúng con, tấm lòng cao cả của Thầy làm sao chúng con quên được. Nhớ những buổi Thầy giảng dạy về Kinh Pháp Hoa, Thầy thường kể cho chúng con nghe rất nhiều chuyện, từ đời đến đạo rất hay để chúng con có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống khỏi bị vấp ngã. Thầy thường chép bài hát thiền cho chúng con.
             Suốt đời Thầy lo cho đạo pháp, nơi nào cần Thầy đến, chúng sanh mời Thầy đi, không kể gian lao, chẳng nài khó nhọc. Thậm chí có khi thức đêm vì hàng hậu học chúng con, vì tương lai của chúng con mà Thầy quên cả:
             - Đêm khuya Thầy không ngủ
             Trên trang vở vì chúng con
             Miệt mài ghi bài chăm chú
             Bao khó nhọc dưới đèn mờ.
             Từ đây và mãi mãi về sau, những lời dạy cao quý của Thầy sẽ làm hành trang cho chúng con trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Chúng con xin thành kính tri ân Thầy, xin nguyện sẽ cố gắng chăm tu, chăm học, làm tròn bổn phận người học trò, mới không phụ lòng mong mõi của Thầy:
             - Ân giáo dưỡng một đời khôn tả
             Nghĩa Thầy trò muôn kiếp khó phôi pha.
--o0o--