Tiếng Xuân
Thương tặng Gia Hân
Diệp Lê Xuân 97
--o0o--
Mùa xuân này, bé chào đời
            Mùa xuân mẹ hát lên lời ầu ơ.
            Ru con đẹp cả giấc mơ
            Ngày sau con lớn đợi chờ ước mong.
 
            Mẹ mong con đẹp tuổi hồng
            Mong con vui sống thoát vòng trầm luân.
            Mong con chân lý thấm nhuần
            Chữ TÂM là đạo con đừng mau quên.
 
            Cõi trần là chốn lênh  đênh
            Bờ giác BÁT NHÃ lâu bền làm chân
            Ðừng tham phú qúi, si, sân,
            Ta bà phiền não, bụi trần cuốn xoay.
 
            Làm người nên biết đường ngay.
            Học theo Ðức Phật đêm ngày gắng tu.
            Quay về cõi phúc thiên thu
            Ðừng ham một thưở phù du chốn trần.
-- o0o --