Trần Sa Hoặc
Nhất Quán
--o0o--
            - Ta đi vào cõi Trần Sa
Nhặc từng hạt bụi kết hoa sen vàng
Rồi đem cắm giữa thế gian
Tỏa hương ngào ngạt muôn ngàn tanh hôi.
 
Ai hay trong cõi luân hồi
Mà Ta đã vạn muôn đời khổ đau
Dừng chân vọng tiếng kinh cầu
Hóa trầm vượt thoát bụi sầu vấn vương.
-- o0o --