Tham Sân Si
 
 
Lửa tham ghê lắm ai ơi!
Hận sân cũng vậy,
Ðốt người, đốt ta!
Lưới nào bằng lưới si ma?
Sông nào sánh được
Ái hà dòng sâu?
-- o0o --