Lòng Hiếu Thảo
Quảng Giáo ghi
--o0o--
 
Trên con đường tu tập đạo giác ngộ, đòi hỏi phải có một quá trình dài lâu, để hoàn thành nhân cách của một con người, sau đó mới từ từ tiến lên đến thánh quả. Một con người có tâm tu Phật, Bồ Tát Hạnh là phải nghỉ đến chúng sanh nhiều hơn là cho mình. Vì thế mà trong lúc tu nhân ấy đôi lúc phải dùng bằng nước mắt hoặc hy sinh đến tánh mạng, trang trải trên con đường tìm chân đạo. Ðể nhớ lại thâm ân của Chư Phật và cũng là khích lệ tấm lòng hiếu thảo của những người con hiền trong cuộc đời hiện tại nầy, nhân dịp ngày Ðại Lễ Vua Lan, chúng tôi xin được kể lại mẫu chuyện tiền thân của Ðức Phật:
Trong quá khứ rất lâu xa, thời kỳ của Ðức Phật Tỳ Bà Thi ra đời,  có một nước tên là Ba La Nại. Trị vì vương quốc đó là Vua La Xà, là một vị Vua rất thông minh, nhân đức. Nhờ có nhân duyên học hỏi giáo pháp với Ðức Phật Tỳ Bà Thi, nên nhà vua thường dùng chánh pháp để trị quốc, không làm việc tổn hại đến muôn dân. Nhờ hồng phúc của Vua mà được mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Dưới trướng của vua La Xà binh hùng tướng mạnh, hàng năm trăm thớt voi, bốn năm nghìn đại thần, nhờ vậy mà nhà vua thống lãnh mười sáu tiểu quốc, tám trăm tụ lạc. Nhà vua có ba người con đều làm vua ở bên các tiểu quốc. Trong số ba người con này, vị thái tử thứ ba tên là Tu Ðạt, có thân hình to lớn đẹp đẽ, tánh tình nhân hậu. Khi nói ra điều gì đều đem lại lợi ích cho mọi người, không tổn hại ý người, thường dùng chánh pháp trị nước giống như Vua cha do đó mà cõi nước thịnh vượng, nhân dân đông đảo, của cải châu báu dư dật, nhà nhà sung túc, nhân dân trong nước ai ai cũng khen ngợi công đức của nhà vua. Ngay đến chư Thiện Thần, Thổ Ðịa cũng đều ái kính.
Trong Vương quốc của Vua La Xà có một vị quan Ðại Thần tên là La Hầu, vì thấy nhà Vua nhân từ độ lượng, mọi người ai ai cũng kính nể do đó mà sanh lòng ganh tỵ nên đã cấu kết với một số đại thần làm phản. Sau khi giết chết nhà vua La Xà, tên đại thần phản nghịch đem quân đến các tiểu quốc giết chết đệ nhất Thái Tử và đệ nhị Thái Tử. Vì sợ tam Thái Tử Tu Ðạt sẽ báo thù nên tên đại thần phản nghịch kia, quyết định kéo quân đi tiêu diệt tam Thái Tử.
Trong vương triều của tam Thái Tử tức là Vua Tu Ðạt, như chúng ta đã biết, nhân dân sống cuộc đời thanh bình an lạc. Niềm hân hoan của nhà vua là ông có một Thái Tử tên Tu Xà Ðề. Thân hình của Thái Tử Tu Xà Ðề sáng láng như sắc màu hoàng kim, mặc dầu tuổi mới vừa tròn mười bảy, nhưng bản tánh rất thông minh, nhân từ, hay làm việc bố thí, không khác gì vua cha, vì vậy mà Vua Tu Ðạt rất mực yêu thương. Cuộc sống thanh bình yên vui cứ thế mà luân lưu trôi chảy. Một ngày nọ, trong lúc canh khuya an giấc, có một vị thần báo mộng:
- Muôn tâu Ðại Vương, La Hầu đại thần gần đây sinh tâm phản nghịch, âm mưu cướp ngôi Vua, đã giết hại Vua La Xà và hai anh của Ðại Vương, và quân mã không bao lâu sẽ đến đây để tiêu diệt Ðại Vương. Ðại Vương nên trốn khỏi chỗ nầy mới mong bảo toàn tánh mạng.
Trong giấc mơ, Vua Tu Ðạt lấy làm sợ hãi, dựng cả chân lông, thân thể giao động, lo giận áo não, nghẹn ngào phiền muộn, ngã xĩu trên mặt đất, mãi hồi lâu mới tỉnh, rồi cất tiếng khẻ hỏi trên hư không rằng:
- Ngươi là ai? Sao chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình, sự việc mà ngươi vừa nói đó có đúng sự thật không?
Lúc bấy giờ Vua Tu Ðạt nghe trên không có tiếng nói:
- Tôi là thần coi cung điện của Ðại Vương, Vua là người thông minh, phúc đức, làm nhiều điều phước lợi cho nhân dân, thường dùng chánh pháp trị nước, vì vậy mà tôi báo cho vua biết. Ðai Vương! nay nên cấp thời ra đi lánh nạn, nếu không thì họa họan, khổ não không bao lâu sẽ tới!
Bấy giờ Vua Tu Ðạt cơn mê tỉnh giấc, trong lòng rất sợ hãi, liền cấp tốc cho thám tử đi dò xét hư thật. Vì tánh cẩn thận, mặt dầu chưa biết thật hư ra sao, nhưng để bảo đảm sự an toàn, nên nhà vua cũng sửa sọan để đi lánh nạn qua bên nước láng giềng, là một trong các tiểu quốc nằm trong sự trị vì của Vua La Xà. Ðường đi qua bên nước láng giềng có hai lối đi. Một lối có thể đi trong vòng 7 ngày, và một lối phải mất tới 14 ngày. Sau khi suy tính, nhà vua chuẩn bị lương thực cho lối đi 7 ngày. Cùng trong lúc ấy, nhà Vua được thám tử cho biết mọi việc xảy ra giống như thần giữ cung điện đã báo mộng. Tất cả những suy tính của nhà vua không tài nào qua mắt được Hoàng Hậu, bấy giờ Hoàng Hậu Ni Liên mới ôn tồn hỏi:
- Muôn tâu Ðại Vương, Ðại Vương hôm nay hình như có sự việc lo lắng, nên có vẻ đứng ngồi không yên, thân thể bụi bặm, đầu tóc bơ phờ, mắt trông có vẻ ngơ ngác, thần sắc không định,tựa như có điềm mất nước, ân ái biệt ly, oan gia sắp sửa sẩy đến. Với những hiện tượng không lành như vậy, xin Ðại Vương cho Thần Thiếp được biết ?
Nghe hỏi Vua Tu Ðạt liền bảo Hoàng Hậu Ni Liên:
- Tôi có việc hệ trọng nhưng không phải việc mà Hoàng Hậu có thể biết được.
Nghe Vua nói Hoàng Hậu Ni Liên liền tâu:
- Tâu Bệ Hạ! Thiếp cùng Bệ Hạ cũng như chim hai cánh, như thân thể với tay chân, như đầu với mắt, thế thì Ðại Vương ngày nay vì sao lại không cho thần thiếp biết.
Thấy Hoàng Hậu cương quyết muốn biết, nên nhà Vua trầm giọng bảo:
- Sự việc xảy ra trong triều, Hoàng Hậu muốn biết thì trẫm nói cho nghe. Tên đại thần La Hầu, gần đây đã sanh ác tâm phản nghịch, hắn đã giết chết Phụ Vương, cướp ngôi Vua, và bắt giết cả hai anh, nay bọn chúng đang cử binh mã, lần lượt sẽ đến đây bắt ta, vì vậy chúng ta  phải đi lánh nạn ở bên nước láng giềng, tất cả hành trang trẫm đã chuẩn bị rồi.
Nghe nhà vua nói Hoàng Hậu lấy làm kinh hãi và nói:
- Sự việc trầm trọng đến như vậy sao, thôi thì tùy ý Bệ Hạ quyết định.
Sắp đặt mọi việc xong, Vua, Hoàng Hậu, Thái Tử và một số cận thần khởi sự lên đường. Trong lúc hoảng hốt, tinh thần rối loạn, nên đoàn người đi lầm đường. Thay vì đi con đường 7 ngày thì đoàn người lại đi lầm con đường 14 ngày, vì vậy mà không bao lâu lương thực chuẩn bị cho 7 ngày đã hết, đã vậy con đường xa xôi hiểm trở đó lại không có người qua lại, cỏ nước cũng không. Thế là đoàn tuỳ tùng bắt đầu chết đói dần dần, cho đến ngày thứ 10 thì đoàn người chỉ còn lại có Vua, Hoàng Hậu và Thái Tử. Thấy cảnh tượng thê lương như vậy, nhà Vua và Hoàng Hậu cất tiếng than thở:
- Thật là đau xót quá! Chúng tôi từ khi sinh ra đời cho đến nay, chưa từng bao giờ bị khổ sở, tại sao ngày nay lại chịu khổ sở như thế nầy; giờ đây, đã đến lúc cùng đường, họa lại sắp sửa tới nơi. Chúng tôi đời trước đã gây nên những nghiệp ác gì? Hay là đã giết cha mẹ, Chân Nhân hay La Hán? Hay là hủy báng Chánh Pháp? Hay là phá hoại Hòa Hợp Tăng? Hay là làm nghề săn bắn tàn hại chúng sanh? Hay là lạm dụng của cải của Chúng Tăng? Làm sao ngày nay lại phải chịu những họa hoạn ấy? Giờ đây chúng tôi muốn dừng nghỉ một chút, lại sợ oan gia, kẻ thù kéo đến, nếu để bắt được, chắc chắn sẽ bị chúng giết chết, quyết không còn nghi ngờ gì nữa.
Khóc lóc than thở một hồi lâu, Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu Ni Liên ngã xỉu trên mặt đất, hồi lâu mới tỉnh. Lúc đó nhà Vua suy nghĩ:
- Nếu không lập kế phương tiện, tất nhiên cả ba mạng đều không tránh khỏi cái chết, chi bằng ta nay sẽ giết chết Hoàng Hậu, để lấy thịt nuôi sống thân ta, và bảo toàn tính mạng cho đứa con nầy.
Nghĩ như vậy rồi, nhà Vua liền tuốt gươm ra khỏi vỏ định giết chết Hoàng Hậu. Thái Tử Tu Xà Ðề thấy tướng mạo nhà Vua hung dữ, định giết người, tức thời đưa tay bên phải đở lấy gươm, nắm chặt lấy tay Vua Cha mà tâu rằng:
- Phụ Vương! Phụ Vương định làm gì mà tướng mạo khó coi như vậy?
Bấy giờ nhà Vua mới buồn rầu, khóc lóc khẻ bảo Thái Tử rằng:
- Ta nay định giết mẹ con, để lấy thịt nuôi sống Cha và bảo tồn tính mạng của con. Vì nếu không giết mẹ con để lấy thịt mà ăn, thì tất cả chúng ta ba người cũng sẽ chết hết, thân cha đây không biết sống thác thế nào, nhưng cha vì muốn cho con sống, nên cha có ý định giết mẹ con.
Thái Tử Tu Xà Ðề nghe Vua Cha nói như thế liền quỳ xuống tâu:
- Muôn tâu Phụ Vương, nếu Phụ Vương giết mẹ, con cũng không ăn, vì không có người con nào lại dám ăn thịt mẹ, đã không dám ăn, tất nhiên con phải chết. Tâu Phụ Vương, Phụ Vương nên giết con, để lấy thịt cứu sống mạng cha mẹ.
Nhà Vua nghe Thái Tử nói như thế, buồn rầu vật vã, ngất xĩu, ngã lăn ra đất, hồi lâu tỉnh lại mới nói với Thái Tử rằng:
- Con ơi! Con như mắt của ta, trên đời nầy chưa bao giờ có ai lại tự đi khoét mắt mình để ăn như vậy. Ta thà bỏ thân mạng, nhất quyết không bao giờ giết con để nuôi sống tính mạng của ta đâu.
Bây giờ Thái Tử Tu Xà Ðề mới thưa với cha mẹ rằng:
- Con nay sẽ xin nguyện đem thân mạng nầy của con, để cúng dường cha mẹ, gọi là đáp đền công ơn sanh thành trong muôn một. Tuy nhiên, nếu Cha Mẹ cắt thân mạng con một lúc, mạng con sẽ chết, và không được bao nhiêu ngày, máu thịt sẽ bị hôi thúi. Vậy kính xin cha mẹ đừng làm trái ý con, nếu trái ý con, thì không phải là cha mẹ hiền từ của con nữa.
Thấy ý Thái Tử đã cương quyết, nên cả hai nhà Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu Ni Liên đều bảo Thái Tử:
- Cha Mẹ sẽ không làm trái ý con, con muốn xin điều gì thì con cứ nói cho Cha Mẹ biết.
Thái Tử Tu Xà Ðề tâu:
- Con nay chỉ xin Cha Mẹ một điều là: Cha Mẹ hãy thương con, ngày ngày đem dao xẻo thịt nơi thân thể của con, cắt chừng ba cân, và chia làm ba phần, hai phần để dâng cho Cha me, còn một phần để cho con ăn tự nuôi sống tính mạng.
Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu Ni Liên liền làm theo như lời Thái Tử nói, ngày ngày cắt ba cân thịt và chia làm ba phần, hai phần cho tự mình ăn, còn một phần cho con ăn để tạm sống, chống đỡ thân mạng, để mong đi đến nơi đến chốn. Thời gian được khoảng ba ngày thì thịt trên thân của Thái Tử đã hết chỉ còn da dính xương, tuy nhiên vẫn còn một vài chút thịt dư chưa hết hẳn, vì quá kiệt sức, Thái Tử Tu Xà Ðề liền ngã ngất trên đất. Vua và Hoàng Hậu liền ôm lấy Thái Tử cất tiếng gào khóc mà nói rằng:
- Con ơi! Cha Me thật là người vô dụng, ăn cả thịt con, khiến cho con phải đau đớn như thế nầy! nay đường hãy còn xa, chưa đến được nơi đã định, mà thịt con đã hết, con cũng kiệt quệ, tất nhiên đều sẽ bỏ thây cả ở đây!
Không bao lâu, Thái Tử Tu Xà Ðề từ từ tỉnh dậy, nói với cha mẹ rằng:
- Kính thưa cha mẹ, con dâng thịt của con, để nuôi mạng sống cha Mẹ, đã đi được tới đây, tính ra chỉ còn có một ngày đường nữa là tới nơi đã định, mà thân thể con, nay không còn cử động được nữa, chắc con sẽ bỏ tánh mạng ở đây, con sẽ không còn có thể theo cha mẹ cùng đi được nữa. Xin cha mẹ không nên nghĩ ngợi theo thói thường tình, để rồi cũng bị chết cả ở nơi đây, con kính xin cha mẹ một điều, cha mẹ hãy thương xót, và đừng trái lòng con. Cha mẹ hãy cắt nốt những thịt còn xót ở các lóng đốt của con, dùng để nuôi sống cha mẹ qua ngày, để đi đến cho được chỗ mà cha mẹ đã định.
Nghe Thái Tử nói bằng một giọng thành khẩn, nên Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu Ni Liên đành phải làm cho Thái Tử vui. Thế là những phần thịt còn lại trên thân thể, được Vua và Hoàng Hậu cắt hết và chia làm ba phần: Một phần thì cho con ăn, và một phần thì mình ăn. Ăn xong rồi Vua và Hoàng Hậu từ biệt Thái Tử để ra đi, nhưng trong lòng sầu thảm không nguôi. Thái Tử Tu Xà Ðề, cũng đứng dậy trông theo cha mẹ cho đến khuất, hồi lâu mới ngã xỉu trên mặt đất.
Hương vị của máu thịt tươi nơi thân thể của Thái Tử xông cả mười phương, các loài ruồi nhặng ngửi thấy, liền bu lại, đậu khắp nơi trên thân thể để hút ăn, làm cho Thái Tử đau đớn nhức nhối, không thể nào nói cho hết được. Trong lúc ấy, Thái Tử Tu Xà Ðề còn có chút ít thịt dư ở nơi thân mạng chưa hết, liền lập thệ nguyện:
- Nguyện đời trước con có điều gì oán ác, từ đây sẽ trừ sạch hết, và từ nay trở đi sẽ không dám tái phạm nữa. Nay con đem thân này để cúng dường cha mẹ, và cầu nguyện cho cha mẹ con thường được mười một điều phúc:
01- Khi ngủ được an vui.
02- Khi thức cũng được an vui.
03- Không thấy ác mộng.
04- Chư Thiên thường ủng hộ.
05- Mọi người đều ái kính.
06- Không gặp những sự kiện tụng.
07- Không bị nạn trộm cướp.
08- Không bị nạn giặc dã.
09- Không bị mưu hại.
10- Không bị tiêu diệt.
11- Gặp việc gì cũng đều được tốt lành.
            Ðồng thời còn bao nhiêu thịt còn sót lại ở nơi thân thể nầy xin đem bố thí cho các loài ruồi, muỗi..v..v.. khiến cho chúng được no đủ, nhờ nhân duyên tốt nầy mà đời sau tôi được thành Phật, để đem thức ăn chánh pháp, trừ trọng bệnh sinh tử, đói khát cho tất cả chúng sanh.
            Khi Thái Tử Tu Xà Ðề phát nguyện như thế rồi, trời đất bỗng phát khởi sáu thứ rung động, mặt trời ẩn mất cả tinh quang, các loài cầm thú sợ hãi ruổi chạy tản mác khắp bốn phương, nước ở đại hải nổi sóng dữ dội, núi Tu Di khuynh đảo, giao động, cho đến cõi trời Ðao Lợi cũng đều rung chuyển mạnh mẽ.
            Thấy sự việc hy hữu như vậy, Vua Thích Ðề Hoàn Nhân liền đem Chư Thiên ở Dục Giới, đi xuống cõi Diêm Phù Ðề, hóa làm những loài sư tử, hổ lang, trợn mắt dậm chân, gào rống, chờn vờn, nhảy nhót, như muốn lại vồ bắt để ăn thịt, thử xem Thái Tử có sợ hải thoái tâm không?
            Thấy những hổ lang dữ tợn hung hăng Thái Tử Tu Xà Ðề mới nhỏ nhẹ bảo:
            - Nếu các ngươi muốn ăn ta thì cứ tùy ý mà ăn, chứ cần gì phải làm cho ta sợ hải như thế?
            Thích Ðề Hoàn Nhân, thấy Thái Tử lòng không sợ hải, nên hiện trở lại nguyên hình mà nói:
            - Ta không phải là sư tử, hổ lang, mà là Thiên Ðế Thích, muốn đến đây để thử ngươi mà thôi.
            Nghe Thiên Ðế Thích nói thế, Thái Tử Tu Xà Ðề lấy làm vui mừng, nhân đây Thiên Ðế Thích mới hỏi Thái Tử:
            - Nhà ngươi hay bỏ những việc khó bỏ, như thế thật là ít có. Ngươi ngày nay đem cả thân thể, xương thịt để cúng dường cha mẹ, có những công đức lớn như vậy, là để nguyện sinh làm Thiên Ma Vương, Phạm Vương, Thiên Vương, Nhân Vương, hay Chuyển Luân Thánh Vương?
            Nghe Ðế Thích hỏi, Thái Tử Tu Xà Ðề trả lời:
            - Tôi không nguyện làm Thiên Ma, Phạm Vương, Thiên Vương, Nhân Vương, hay Chuyển Luân Thánh Vương, mà tôi chỉ muốn cầu đạo Vô Thượng Bồ Ðề, để độ thoát cho tất cả chúng sanh mà thôi.
            Ðế Thích nói rằng:
            - Ngươi thật là đại ngu, đạo Vô Thượng Bồ Ðề, phải chịu cần khổ rất lâu rồi sau mới thành, ngươi nay làm sao lại có thể chịu đựng được những sự cần khổ ấy?
            Thái Tử Tu Xà Ðề trả lời Ðế Thích:
            - Cho dù nghịch cảnh phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nhưng không vì những sự đau khổ ấy mà thoái tâm cầu đạo Vô Thượng.
            Thiên Ðế Thích nói rằng:
            - Ngươi chỉ nói suông thì làm sao có thể tin được?
            Nghe Thiên Ðế nói như thế, Thái Tử Tu Xà Ðề liền lập lời thệ nguyện:
            - Nếu tôi nói dối Thiên Ðế Thích, thì thân thể của tôi sẽ mãi mãi chia lìa, còn không như vậy, thì nguyện sẽ được bình phục như cũ, máu huyết trở lại trắng thành sữa.
            Thái Tử Tu Xà Ðề phát nguyện vừa dức lời, tức thì thân thể bỗng nhiên bình phục như cũ, máu huyết trở lại trắng thành sữa, hình dung thân thể đẹp gấp bội lúc trước. Ðế Thích thấy vậy hết sức khen ngợi:
            - Quý hoá thay! quý hoá thay! Ta nay không thể bì kịp ngươi, ngươi tinh tiến dũng mãnh, không bao lâu sẽ chứng ngộ Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, nếu khi chứng được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, thì xin nguyện độ cho tôi trước, nói xong Ðế Thích biến mất.
            Nói về nhà Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu Ni Liên, sau khi từ biệt Thái Tử Tu Xà Ðề, đi tới nước láng giềng, khi đó quốc vương nước lân cận là Thù Thắng Ðại Vương liền đem quân thần ra thật xa để nghinh tiếp, đồng thời cũng cung cấp đầy đủ các thứ cần dùng ưng ý cho Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu Ni Liên. Lúc bấy giờ Vua Tu Ðạt mới thuật rõ câu chuyện xảy ra cho trong nước, và việc Thái Tử Tu Xà Ðề vì lòng hiếu kính mà cắt tất cả các thịt nơi thân mà cúng dường cho cha mẹ..v..v..
Thù Thắng Ðại Vương nghe nói như vậy, rất lấy làm cảm mến Thái Tử Tu Xà Ðề, đã vì lòng hiếu dưỡng mà có thể làm được những việc khó làm, đem thân thể, huyết nhục cúng dường cha mẹ, hiếu dưỡng như thế thực là hiếm có.
            Vì cảm mến đức hạnh Thái Tử Tu Xà Ðề, nên Thù Thắng Ðại Vương, tức thì phát khởi bốn đạo binh mã trở về cùng với Vua Tu Ðạt để tiêu diệt phản thần La Hầu gian ác.
            Trong thâm tâm Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu Ni Liên nghĩ là Thái Tử Tu Xà Ðề chắn chắn sẽ chết, nên trên đường trở về để khôi phục lại đất nước, Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu, quyết định trở về con đường cũ để thu nhặt các hài cốt của con, và những đại thần đã bỏ mình trong chuyến đi lánh nạn. Ði gần đến chỗ Thái Tử Tu Xà Ðề lóc thịt ngày trước, nhà Vua Tu Ðạt và Hoàng Hậu Ni Liên vô cùng đau đớn, nên cả hai đều khóc một cách thảm thiết. Nhưng bỗng xa xa trông thấy hình dáng của Thái Tử Tu Xà Ðề đang đi tới, thân thể vẫn bình phục như trước, lại có phần đoan chính, đẹp đẽ gấp bội. Gặp lại nhau tại giữa đường, cả ba đều mừng mừng, tủi tủi. Riêng nhà Vua ôm chầm lấy Thái Tử vừa thương vừa mừng, hỏi Thái Tử:
            - Con, Con vẫn còn sống!
            Thái Tử Tu Xà Ðề, thuật lại những sự việc đã xảy ra cho Vua và Hoàng Hậu nghe, cả ba mừng rở một hồi và cùng nhau kéo quân trở về bản quốc. Từ đó đức hạnh của Thái Tử Tu Xà Ðề cũng được loan truyền khắp mọi nơi, và vì Thái Tử Tu Xà Ðề có nhân đức như vậy do đó nhân dân ai cũng ủng hộ, nên chẳng bao lâu tên gian thần La Hầu bị bắt và nhà Vua thu hồi lại được đất nước của tiên vương. Nhận thấy cuộc thế vô thường nên Vua Tu Ðạt tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho Thái Tử Tu Xà Ðề, từ đó trong nước nhân dân no ấm nhà nhà yên vui.
            Trong câu chuyện trên, Vua La Xà lúc bấy giờ là tiền thân Vua Tịnh Phạn; Ni Liên Phu Nhân, Vương phi của Vua Tu Ðạt là tiền thân của Ma Da Hoàng Hậu, Thái Tử Tu Xà Ðề chính là tiền thân của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Thiên Ðế Thích ngày nay là ông A Nhã Kiều Trần Như.
-- o0o --