Thoáng Hiện
Minh Hạnh
--o0o--
 
            Lâm tuyền hoa nở dưới trăng
Muôn màu vũ trụ lộ dòng sắc không
Ngàn năm thế giới mây hồng
Chân như thực tướng vẫn trong cõi nầy
 
Người đi về giữa mê say
Ngữa nghiêng sóng vỗ vơi đầy biển khơi
Mênh mông mây phủ núi đồi
Cho trăm năm được thấm mùi đau thương
 
Hành trang cất bước lên đường
Một tia nắng xóa mù sương những ngày
Như Lai thoáng hiện chân mày
Giữa dòng cát bụi đẹp thay sen vàng.
-- o0o --