Tình Thu
Nhật Hoa Quang
30-09 Viá Phật Dược Sư
--o0o--
  
Thu đã về rồi,
Em thấy không?
Mùa Thu nhuộm lá
Vàng bên rừng
Từng cơn gió cuốn,
Vàng rơi rụng
Xào xạc tiếng chân,
Bước ngại ngùng.
Thu đã về rồi,
Em thấy không?
Nhìn lá Thu rơi
Chạnh nỗi lòng.
Lá Thu vàng úa,
Tình Thu vàng úa
Trời đất vô thường,
 
Tâm thức mênh mông
Thu đã về rồi,
Em nhớ không?
Lễ Vía Dược Sư,
Ấm cõi lòng.
Ba mươi tháng chín hằng năm đó
Trời nắng lưu ly,
Tỏa nắng hồng.
Thu đã về rồi,
Em nhớ không?
Chuông Chùa Dược Sư,
Gọi về cùng.
Rải tâm từ,
Khai hoang đất mới,
Mở lối đi về,
Nguồn sáng Ðông Phương.
-- o0o --