Nghẹn Ngào
Kính nhớ cụ bà Diệu Liên, thân mẫu T. T. Thích Ðồng Trung
Quảng Hiện
--o0o--
Tôi về,
Tìm lại dáng xưa
Chiều nghiêng,
Ngõ vắng,
Trời mưa ngút ngàn.
Tôi về,
Níu lại thời gian
Tìm trong dĩ vãng
Tháng ngày đau thương
Bà đi,
Khuất nẽo dặm trường
Chuông chùa buông tiếng
            Vô thường sắc không
-- o0o --