Ngày Phật Ðản
Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Ô hay! cảnh đẹp hôm nay
Ðẹp từ vạn vật, trời, mây lạ thường
Muôn hoa đua nở khoe hương
Hào quang lấp lánh muôn phương diệu dàng.
Cờ bay trước cổng tam Quan
Chùa, Nhà khánh hội hân hoan vô cùng
Ðẹp như thơ giữa trời không
Niềm vui dậy ở trong lòng hôm nay.
Ưu Ðàm xuất hiện, hương bay
Trong hoa có đạo, trong hương có người
Thế Tôn xuất hiện cõi đời
Trong Ta Bà trược sáng ngời Phật thân.
Vui mừng Phật Ðản xa gần
Trần gian mở hội tưng bừng hát ca
Niềm vui cứ thế lan xa
Màu cờ ngũ sắc bao la đất trời.
-- o0o --