Hội Hoa
Kỷ niệm Phật Ðản 2623
Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Ôi hân hoan!
Muôn hoa cùng đua nở
Cánh ưu Ðàm,
Vạn thuở lại nở hoa
Trải thương yêu,
Cho hạnh phúc muôn nhà
Mang ánh sáng,
Chiếu trần sa thế giới.
Mọi chúng sanh,
Theo gót Ngài đi tới
Không ngại ngùng,
Không chờ đợi nữa chi.
Hoa Vô Ưu,
Hiện hữu cũng chỉ vì
Chỉ nhân loại,
Một hướng đi giải thoát.
Hôm nay đây
Hương trầm bay ngào ngạt
Vạn con tim
Ðang rào rạt cõi lòng
Hướng về Ngài
Lòng tha thiết cầu mong
Nguyện một dạ
Theo chân Ngài mãi mãi.
-- o0o --