Thoát Vòng Danh Lợi
Trần Thị Mỹ Lan
--o0o--
 
Mặc ai danh lợi mặc chi ai
Hiểu rõ lòng nhau mấy vận thi
Cuộc thế nhiều người tình quyết liệt
Trò đời lắm kẻ ngủ li bì
Tình sâu nghĩa nặng còn ghi nhớ
Nước trị nhà an phải gắng ghi
Son phấn để tô thêm vũ trụ
Mặc ai danh lợi mặc chi ai
 
-- o0o --