Tâm Là
Danh Nguyễn
--o0o--
Tâm thường trụ cõi thái hư
Trái tim máu chuyển dùng như tội tình
Ngàn năm ôi chuyện tử sinh
Thoảng như một chú cá kình vẫy đuôi
 
Sáng trưng rực rở mặt trời
Vòng quay chung cuộc là rồi tối tăm
Ngàn năm ôi chuyện ngàn năm
Chỉ duy có một cái tâm mới là.
 
 
-- o0o --