Mùa Xuân Nguyện Cầu
Lê Thị Hiền
--o0o--
 
Năm xưa ta ở quê nhà
Xuân về nắng ấm hát ca vui cười
Thế rồi chinh chiến khắp nơi
Quê hương khói lửa ngậm ngùi đau thương.
Xa quê lòng vẫn vấn vương:
Khóm tre, hàng dậu, bướm hương hoa cười
Hai mươi năm cũ xa rồi
Giờ đây ta vẫn nương nhờ đất ai
Phải rồi đất mẹ thứ hai
Giúp ta nương náu những ngày tha hương
Nguyện cầu thôi hết đau thương
Mùa Xuân đoàn tụ, quê hương thanh bình.
Nguyện Phật cứu độ chúng sinh
Muôn loài cùng hưởng cùng sinh liên tòa
Xuân nầy Xuân của mọi nhà
Kính dâng Tam Bảo đóa hoa tâm thành
 
                        Seattle Dec 09-2000
-- o0o --