Hình Như
Nguyễn Hồng Yên
--o0o--
 
Mùi hương thuở ấy hình như
Len về thơm ngát đêm ngà ngật say
Hình như vẳng tiếng đàn ai
Ru ta hiu hắt tháng ngày mông mênh
 
Hình như mưa vỗ bên thềm
Vô tình chạm đất thấm niềm lạnh đau
Chuông Chùa lặng lẽ nhiệm màu
Hình như rụng tiếng kinh cầu buồn ngân.
 
Ta dò dẫm mỗi bước chân
Tìm vào ký ức nghe hồn chơi vơi
Hình như hoa cỏ bên trời
Cùng về góp mặt chia lời nhớ thương.
 
Hình như gió cũng thì thầm
Trên chồi lộc biếc như mầm hôm qua
Hình như bể khổ bao la
Ta bơi một kiếp chưa qua luân hồi.
-- o0o --