Bài Thơ Gửi Về A Phú Hản
Trần Mộng Tú
--o0o--
 
Nầy người bạn A Phú Hãn!
 
Ở quê hương tôi
Người đối xử tử tế với người thì gọi là tâm Phật
Người đối xử tàn bạo với người thì gọi là tâm xà
 
Nhưng,
Người đối xử tàn bạo với Phật thì chưa biết gọi là gì?
 
Tiếng nổ vỡ toang vũ trụ
Những hạt bụi vô tri tung lên
Rơi xuống thành những giọt lệ.
 
Lúc đó Phật đang đứng hay Phật đang nằm?
Phật đang thức hay Phật đang ngủ?
Mặt trời đang tắt
Hay vầng trăng vừa lên ngang đỉnh núi
 
Con mắt nào nhắm vào tượng Phật
Bàn tay nào khai hoả châm ngòi
 
Lời Phật dạy nhìn vầng trăng
Ðừng nhìn ngón tay!
 
Rơi vào khoảng trống
 
Phật đứng đó đã bao nhiêu thế kỷ
Chiếc bóng người che mưa nắng cho ai
Nụ cười đá hôn lên từng nỗi khổ
Vạt áo người thơm những giọt mồ hôi
 
Nầy người bạn A Phú Hãn
Ðêm qua trở về có ngủ được không?
Cã ngôi chùa của tôi
 
Những người con Phật ngủ ngon đến sáng
Vì trong mỗi chúng tôi Phật vẫn an nhiên
Nằm ở giữa lòng.
-- o0o --