Chánh Niệm
Tuệ Hải
10/2003
--o0o--
 
Biết liên tục khi nằm, ngồi, đi, đứng.
Biết vẹn toàn khi tiếp xúc sáu trần
Biết tức thời tức ảnh hiện chân thân
Biết tất cả mà không hay gì cả.
 
          *            *          *
 
Chỉ thế thôi là tịch tịnh hiện tiền
Cái biết nầy là cái biết siêu nhiên.
-- o0o --