Chúc Xuân
Ngọc Liên
--o0o--
 
Xuân sang,
Xin chúc đôi lời
Phật tòa
Nghi ngút
Ngạt ngào
Trầm hương
Nguyện cầu nhân loại yêu thương
Mọi miền thế giới miên trường ấm no.
-- o0o --