Sóng Thần
Trúc Ngọc - Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Vùng Nam Biển Ấn Ðộ Dương
Ðất bằng bổng sụp tai ương đến liền
Sóng Thần dâng nước mọi miền
Cuốn người, nhà cửa, bạc tiền, ngựa xe
 
Không còn dù một thứ gì
Giàu nghèo tuy khác, giờ thì như nhau
Cùng chung một kiếp khổ đau
Cùng chung nghèo đói có gì là riêng
 
Người dân xứ đảo truân chiên
ndo gánh chịu trăm phần tai ương
Tích Lan nghĩ đến mà thương
Thái Lan, Ấn Ðộ cũng vương khổ sầu
 
Cả vùng Nam Á đâu đâu
Mười ba nước chịu một mầu tang thương
Tử vong con số khác thường
Hai trăm hai tám ngàn người hy sinh
 
Nguyện cầu trời lại bình minh
Cho qua cơn thảm, cho nghìn yêu thương
Thế giới nhân loại hổ tương
Kẻ công người của tình thương giúp người
 
Cứu trợ nhân đạo vẹn mười
Mai nầy tươi đẹp khắp nơi thái hòa.  
-- o0o --