PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

1. Di tích văn hóa ở An Giang.Sở Văn hoá và Thông tin An Giang,1990.
2. Đặng Đức Siêu (chủ biên), NguyễnVinh Phúc,Phan Khanh, Phạm Mai Hùng.Việt Nam di tích và thắng cảnh. NXB Đà Nẵng - Công ty phát hành sách Hà Nội. 1991.
3. Đinh Gia Khánh, Trần Tiến (chủ biên). Địa chỉ văn hóa dân gian: Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội. 1991.
4. Hà Văn Tấn, Nguyễn văn Kự, Phạm Ngọc Long. Chùa Việt Nam. NXB Khoa học Xã hội, H., 1993.
5. Hoàng Thiếu Sơn, Tạ Thị Bảo Kim. Việt Nam non xanh nước biếc. NXB giáo dục, H., 1991.
6. Huỳnh Ngọc Đáng, Phú Cường - lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng, Sông Bé, 1990.
7. Kim Cương Tử, Bút tích của Hòa thượng Kim Cương Tử. Chùa Trấn Quốc, Hà Nội, 1990.
8. Lê Hồng Dương (Chủ biên). Địa chí Hà Bắc, Ty Văn hóa và Thông tin - Thư viện tỉnh Hà Bắc xuất bản, 1982
9. Lê Trung Vũ (chủ biên). Lễ hội cổ truyền, NXB Khoa học Xã hội, H., 1989.
10. Lê Văn Hảo. Huế giữa chúng ta. NXB Thuận Hóa, Huế, 1984.
11. Lê Văn Hảo, Trần Hợp, Nguyễn Hồng Đảng. Việt Nam non nước thần tiên. NXB Khoa học và kỹ thuật, H., 1989.
12. Lịch sử 34 ngôi chùa miền Bắc Việt Nam. Tài liệu in ronéo. Tu thư Phật học Vạn Hạnh, S. 1983.
13. Lữ Huy Nguyên, Giang Tấn. Đất thắng cảnh Vũng Tàu. NXB Văn hóa H ., 1987.
14. Ngô Đức Thọ (chủ biên). Từ điển di tích văn hóa Việt Nam. NXB Mũi Cà Mau, 1993.
15. Nguyễn Bá Lăng. Kiến trúc Phật Giáo Việt Nam (tập I) Viện Đại học Vạn Hạnh. S., 1972.
16. Nguyễn Duy Hinh. Tháp cổ Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, H., 1992.
17. Nguyễn Gia Nùng, Nguyễn Thế Sang, Phú Khánh - di tích và thắng cảnh (không ghi nơi và năm xuất bản).
18. Nguyễn Khắc Viện. Kể chuyện đất nước. NXB Ngoại văn, H., 1988.
19. Nguyễn Lang. Việt Nam Phật Giáo sử luận (2 tập) NXB Văn học -Công ty phát hành sách Hà Nội, 1992.
20. Nguyễn Quang Tuân. Những ngôi chùa danh tiếng. Viện Nghiên cứu Phật học - NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1990.
21. Nguyễn Quảng Tuân (chủ biên), Huỳnh Lứa, Trần Hồng Liên. Những ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh,NXB Tp. Hồ Chí Minh,1993.
22. Nguyễn Quân, Phan Cầm Thượng.Mỹ thuật của người Việt.NXB Mỹ thuật, H., 1989.
23. Nguyễn Tài Thư (chủ biên). Lịch sử Phật giáo Việt Nam. NXB Khoa học Xã Hội, H., 1988.
24. Phạm Lê Hoàn, Lê Tấn. Việt Nam - cảnh đẹp và di tích. NXB Tp.Hồ chí Minh, 1989.
25. Phạm Trung Việt. Non nước xứ Quảng Tân biên. S., 1973.
26. Phan Phong Linh. Thắng cảnh Việt Nam qua thi ca. Tủ sách văn nghệ S., 1956.
27. Thanh Tùng. Thăm chùa Huế, Hội Văn Nghệ Tp.Huế., 1989.
28. Thích Trí Hữu. Lịch sử Ngũ Hành Sơn - Chùa Non nước S., 1971.
29. Thích Mật Thể. Việt Nam Phật giáo sử lược, Hà Nội, 1944. 
30. Thích Thanh Từ. Thiền sư Việt Nam. Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, 1992.
31. Thích Thanh Từ. Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ XX. Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 1992
32. Thích Thiện Hoa. 50 năm chấn hưng Phật giáo Viêt Nam. Viện hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, S., 1970.
33. Thiền uyển tập anh. Phân viện nghiên cứu Phật học NXB Văn học, H., 1990.
34. Tìm hiểu phong tục Việt Nam. Nếp cũ: Tết, lễ, hội hè. NXB Thanh Niên, H., 1991
35. Trần Đại Vinh, Nguyễn Hữu Thông, Lê Văn Sách.Danh lam xứ Huế. NXB Hội Nhà văn, H., 1993
36. Trần Lê Văn, Ngô Quân Miện, Quang Dũng. Gương mặt hồ Tây. NXB Hà Nội, 1984.
37. Trần Nho Thìn. Vào chùa thăm Phật,NXB công an nhân dân,H.,1990.
38. Trương Thìn (chủ biên). Hội hè Việt Nam. NXB Văn hóa dân tộc, H., 1990.
39. Tập văn Thành đạo. Ban Văn hóa trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 1990.
40. Tập văn Vu Lan. Ban Văn hóa trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 1992.
41. Tập văn Vu Lan. Ban Văn hóa trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 1993.
42. Văn Tạo (chủ biên). Đô thị cổ Việt Nam. Viện sử học, H., 1989.
43. Việt Nam - đất nước, lịch sử văn hóa. NXB Sự thật, H,. 1991
44. Võ văn Tường. Việt Nam danh lam cổ tự. NXB Khoa học xã hội, H.,1992
45. Vũ Tam Lang. Kiến trúc cổ Việt Nam. NXB Xây dựng - NXB Khoa học kỹ thuật, H., 1991
--o0o--