Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org
 
MỤC LỤC
CÁC NGÔI CHÙA VIỆT NAM
DANH LAM NƯỚC VIỆT
 
 
Võ Văn Tường - Huỳnh Như Phương
Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật - 1995
---o0o---
001- Lời giới thiệu của Hòa thượng Thích Thiện Siêu
002- Lời nói đầu
003- Chùa Dâu (Tỉnh Hà Bắc)
004- Chùa Phật Tích (Tỉnh Hà Bắc)
005- Chùa Bút Tháp (Tỉnh Hà Bắc)
006- Chùa Trấn Quốc (Hà Nội)
007- Chùa Một Cột (Hà Nội)
008- Chùa Láng (Hà Nội)
009- Chùa Quán Sứ (Hà Nội)
010- Chùa Kim Liên (Hà Nội)
011- Chùa Thầy (Hà Tây)
012- Chùa Trăm Gian (Hà Tây)
013- Chùa Mía (Hà Tây)
014- Chùa Hương (Hà Tây) 
015- Chùa Tây Phương (Hà Tây)
016- Chùa Côn Sơn (Hải Hưng)
017- Chùa Dư Hàng (Hải Phòng)
018- Chùa Tháp (Phổ Minh) (Nam Hà)
019- Chùa Cổ Lễ (Nam Hà)
020- Chùa Hoa Yên (Quảng Ninh)
021- Chùa Keo (Thái Bình)
022- Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên - Huế)
023- Chùa Báo Quốc (Thừa Thiên - Huế)
024- Chùa Quốc Ân (Thừa Thiên - Huế) 
025- Chùa Từ Đàm (Thừa Thiên - Huế)
026- Chùa Thuyền Tôn (Thừa Thiên - Huế)
027- Chùa Linh Ứng (Quảng Nam - Đà Nẵng)
028- Chùa Chúc Thánh (Quảng Nam - Đà Nẵng)
029- Chùa Thiên Ấn (Quảng Ngãi)
030-Chùa Thập Tháp Di Đà (Bình Định)
031- Chùa Phước Sơn (Phú Yên)
032- Chùa Long Sơn (Khánh Hòa)
033- Chùa Linh Sơn (Lâm Đồng)
034- Thiền Viện Trúc Lâm (Lâm Đồng)
035- Chùa Giác Lâm (Tp. Hồ Chí Minh)
036- Chùa Ấn Quang (Tp. Hồ Chí Minh)
037- Chùa Xá Lợi (Tp. Hồ Chí Minh)
038- Chùa Vĩnh Nghiêm (Tp. Hồ Chí Minh)
039- Tịnh Xá Trung Tâm (Tp. Hồ Chí Minh)
040- Thiền Viện Vạn Hạnh (Tp. Hồ Chí Minh)
041- Chùa Bửu Phong (Đồng Nai)
042- Chùa Hội Khánh (Sông Bé)
043- Chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang)
044- Chùa Kh'leang (Sóc Trăng)
045- Chùa Tây An (An Giang)
046- Chùa Tam Bảo (Kiên Giang)
047- Thích Ca Phật Đài (Bà Rịa - Vũng Tàu)
048- Tài liệu Tham Khảo

 Trở Lại Trang Nhà