Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC VĂN HỌC
   001- Thanh Sắc Thi Ca, Thích Tuệ Sỹ
   002- Lô Sơn Chân Diện Mục, Thích Tuệ Sỹ
   003- Một Mảnh Đời Của Chị, Từ Khoa
   004- Chiến tranh, tình yêu, hoài niệm và truyện ngắn Võ Hồng, Thích Tuệ Sỹ
   005- Những điều ghi nhận từ mùa Thu, Thích Phước An
   006- Trần Quang Triều - Người gìn giữ ngôi chùa quê hương, Thích Phước An
   007- Tản Mạn Đầu Xuân,  Như Không
   008- Tuệ Trung Thượng Sĩ, Thích Phước An
   009- Hồi Ký về Thượng Toạ THÍCH TRÍ THỦ, Quách Tấn
   010- Lục Tổ HUỆ NĂNG và hình ảnh thi ca, Thích Phước An
   011- Thi Sĩ Quách Tấn với Đạo Phật, HT. Thích Phước Sơn
   012- Tâm Huế, Trần Kiêm Đoàn.
   013- Dưới Mái Chùa Xưa, Võ Hồng
   014- Tiếng Chuông Triêu Mộ, Võ Hồng
   015- Sâm Thương Thảo, Triều Tâm Ảnh
   016- Sông núi thì thầm, Diệu Trân
   017- Hạt giống Như Lai, Diệu Trân
   018- Pháo bông, Diệu Trân
   019- Thư không gửi, Diệu Trân
   020- Dẫn vào thế giới văn học Phật giáo, Tuệ Sỹ
   021- Thuyền ngược bến không, Tuệ Sỹ

 Trở Lại Trang Nhà