Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC TRIẾT HỌC
001- Nhân Đọc Triết Học Thế Thân, Thích Tuệ Sỹ
002- Về những minh họa từ Thiền Uyển Tập Anh, Thích Tuệ Sỹ
003- Triết học Thế Thân, Ngôn ngữ về những gì hiện hữu, Lê Mạnh Thát
004- Triết học Thế Thân, Ngôn ngữ về những gì hiện hữu, Lê Mạnh Thát
005- Triết học Thế Thân, về Tự tri & bàn thêm về cơ cấu Tự tri, Lê Mạnh Thát
006- Triết học Thế Thân, tái khảo sát về sự Tri nhận, Lê Mạnh Thát
007- The Emperor Nhân Tông’s Monastic Life, Anh dịch: Đạo Sinh
008- The Emperor Nhân Tông and the Trúc Lâm School, Anh dịch: Đạo Sinh
009- Phân biệt ngôn ngữ và tu chứng, Hồng Dương
010- Không là duyên khởi, Hồng Dương
011- Bát Bất Trung Đạo,  Thích Như Điển
012-  Bát Nhã & Tình Yêu, TT Thích Thái Hòa
013-  Có Phải Phật Giáo Đại Thừa là Bà Là Môn Giáo, Hoàng Liên Tâm
014-  Công Đức Đại Thừa,  TT Thích Nhất Chân
015-  Đại Ý Triệu Luận.  Tô Quân, Thích Nữ Dũng Liên dịch
016-  Không Tông & Hữu Tông. Từ Thiệu Cường,  Thích Nữ Liên Nghiêm dịch
017-  Lộ Trình Tiến Triển của Ý Thức trong sự tạo nghiệp.  Lâm Như Tạng
018-  Mười Huyền Môn: trật tự của thế giới. Tuệ Sỹ
019-  Phật Giáo & cuộc sống xã hội hiện đại, Hồng Tu Bình. (T.N. Nguyện Liên dịch)
020-  Niết Bàn, TT Thích Đức Thắng

 Trở Lại Trang Nhà