Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

         

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

CHÁNH PHÁP & HẠNH PHÚC
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo- HÀ NỘI–2003
H. T. Thich Minh Châu
---o0o---

 
Mục Lục

Lời Nói Đầu

001. Đức Phật của chúng ta

002. Vai trò của người có trí, của trí tuệ trong đạo Phật

003. Giới Định Tuệ con đường giáo dục chấm dứt đau khổ sanh tử luân hồi

004. Chánh pháp và hạnh phúc

005. Hội chúng Tỷ-kheo trong thời đức Phật còn tại thế

006. Kinh “Niệm hơi thở vô, hơi thở ra”

007. Kinh Ví Dụ Con Rắn

008. Vấn đề tái sanh

009. Ý nghĩa Phật thành đạo

010. Người Việt Nam thương mẹ kính cha

011. Sống theo lý tưởng Bồ Tát

012. Đạo Phật với nếp sống thiên nhiên

013. Năm giới, một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc

014. Ý đẹp với mùa Xuân

015. Một nền giáo dục toàn diện

016. Dịch kinh và Đại học

017. Chùa Việt Nam và mối liên hệ với nền văn hóa dân tộc

018. Xuân về với những lời Phật dạy

 Trở Lại Trang Nhà/Trở Lại Tủ Sách Phật Học