Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org
---o0o---
CHÁNH PHÁP & HẠNH PHÚC
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo- HÀ NỘI–2003
H. T. Thich Minh Châu
---o0o---
 
Mục Lục
Lời Nói Đầu
001. Đức Phật của chúng ta
002. Vai trò của người có trí, của trí tuệ trong đạo Phật
003. Giới Định Tuệ con đường giáo dục chấm dứt đau khổ sanh tử luân hồi
004. Chánh pháp và hạnh phúc
005. Hội chúng Tỷ-kheo trong thời đức Phật còn tại thế
006. Kinh “Niệm hơi thở vô, hơi thở ra”
007. Kinh Ví Dụ Con Rắn
008. Vấn đề tái sanh
009. Ý nghĩa Phật thành đạo
010. Người Việt Nam thương mẹ kính cha
011. Sống theo lý tưởng Bồ Tát
012. Đạo Phật với nếp sống thiên nhiên
013. Năm giới, một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc
014. Ý đẹp với mùa Xuân
015. Một nền giáo dục toàn diện
016. Dịch kinh và Đại học
017. Chùa Việt Nam và mối liên hệ với nền văn hóa dân tộc
018. Xuân về với những lời Phật dạy

 Trở Lại Trang Nhà