Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Kinh Tạng Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

CÁC BÀI VIẾT VỀ BỒ TÁT HẠNH
--o0o--
Các Vị Bồ Tát Lớn
002-  Bồ Tát Địa Tạng, Tâm Hà Lê Công Ða
005- Quan Thế Âm Bồ Tát, H.T. Thích Trí Quảng
008- Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, H.T. Thích Trí Quảng
013- Phổ Hiền Hạnh Nguyện, H T. Thích Trí Quảng
014- Hành Trạng Bồ Tát Quán Thế Âm, Thượng Tọa Thích Phước Sơn
022- Quán Âm Diệu Pháp, Thích Giác Nhàn  biên soạn
023- Linh Ứng Quán Thế Âm, HT Thích Tịnh Từ
Ý Nghĩa Vía Phật - Bồ Tát Trong Năm
025- Bồ Tát Di Lặc, Thích Nữ Tuệ Như
028- Bồ Tát Quán Thế Âm, Thích Nguyên Bình
031- Ý Nghĩa Phật Đản, Thích Nữ Như Vạn
032- Bồ Tát Đại Thế Chí, Thích Nguyên Liên
033- Vu Lan Thắng Hội, Thích Hữu Thiện
041- Đức Phật A Di Đà, Thích Hữu Thiện
043- Tam Minh, Thích An Hải

 Trở Lại Trang Nhà