THIỀN CA DƯỢC SƯ

Mục Lục Thiền Ca
---o0o---

 

         001- Ai Tu Xuất Thế
        002- Chỉ Cần Tu Tâm
        003- Chỉ Một Kiếp Thôi
        004- Chiếc Áo Cà Sa
        005- Chiếc An Tràng Lam II
006- Chuyến Đò Tu Sĩ
        007- Con Đã Tỉnh Thức
008- Đạo Đời Hai Ngã
        009- Đêm Tàn Giác Ngộ
010- Đến Với Đạo Phật
        011- Đưa Em Vào Chùa
012- Dược Sư Đất Lành
        013- Đường Tu Đã Tròn
        014- Giã Từ Nghiệp Chướng
        015- Hẹn Một Ngày Về
        016- Khi Đã Gặp Chánh Pháp
        017- Khi Mọi Người Biết Tu
        018- Khi Vừa Tỉnh Mê
        019- Không Còn Sa Đọa
        020- Không Xa Nhân Thế
        021- Khuyên Tu
        022- Lặng Nghe Pháp Âm
        023- Lời Dặn Của Thầy
        024- Lơi Danh Tình Ái Mộng
        025- Lối Về Tâm Nội
        026- Lữ Hành Vô Định
        027- Một Cuộc Đổi Thay
        028- Một Đêm Mơ
        029- Nghe Lời Bạn Khuyên
        030- Nguyện Cứu Muôn Loài
        031- Nhận Diện Yêu Thương
        032- Nhờ Tu Nghiệp Đổi Thay
        033- Niềm Vui Tự Giác
        034- Phát Nguyện
        035- Tấm Lòng Của Mẹ I
        036- Tấm Lòng Của Mẹ II
        037- Tâm Niệm Làm Con
        038- Tâm Tình Cư Sĩ Trong Đêm
        039- Tâm Tình Tu Sĩ Trong Đêm
        040- Tặng Nhau Tâm Bồ Đề
        041- Theo Dấu Chân Thầy
        042- Thơ Về Cho Mẹ
        043- Thơ Về Thăm Thầy
        044- Tìm Lại Người Xưa
        045- Tìm Một Hướng Đi
        046- Tỉnh Giấc Đam Mê
        047- Tôi Đã Chọn Đường Tu
        048- Trách Nhiệm Chính Ta
        049- Trên Đường Học Đạo
        050- Tu Vui Tận Ngàn Sau
        051- Về Lại Chùa Xưa
        052- Về Quê Tây Phương
        053- Về Với Chơn Tâm
        054- Xuân Đến Chùa Dược Sư
        055- Một Đời Tu Phước
        056- Một Khi Ta Biết Tu
        057- Quyết Lòng Tu Tập
        058- Tu Sĩ Đa Tình II
        059- Học Hạnh Mục Kiền Liên
        060- Ý Thức Vô Thường
        061- Niệm Tâm Không Dứt
        062- Mẹ Hiền Quan Âm
        063- Đạo Phật Cao Quý
        064- Đường Về Phương Đông
        065- Một Ngày Biết Tu
        066- Đời Là Một Giấc Mơ
        067- Đời Vui Khi Tịnh Tu
        068- Giả Từ Phiền Nảo
        069- Một Ngày Khi Nghiệp Dứt
        070- Một Thoáng Tư Duy
        071- Nhìn Vào Chính Tôi
        072- Nhớ Lại Kiếp Xưa
        073- Pháp Âm Diệu Vang
        074- Thư Gởi Người Chưa Ngộ
        075- Tiếng Khóc Chào Đời
        076- Tỉnh Mộng Cơn Mê
        077- Đường Xưa Mây Trắng
        078- Bỏ Lại Trời Mộng Mơ
        079- Đời Vui Lắm Rồi
       
       
       
       
 
--o0o--