Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Những Bài Viết Khác Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

         

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC
NHỮNG BÀI VỞ MỚI
KINH HIỀN NGU
PHẦN MỘT
01. Phạm Thiên thỉnh Pháp
02. Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa đem thân cho cọp ăn.
03. Hai người dòng Phạm Chí thụ pháp bát quan trai.
04. Đi ở lấy công cúng dàng.
05. Thần bể với người đi buôn.
06. Cầu tự.
07. Thái Tử Tu Xà Đề.
08. Cô Kim Cương
09. Tỷ Khưu Kim Tài
10. Hoa Thiên
PHẦN HAI
11. Tỷ Khưu Bảo Thiên
12. Sàn Đề Bà La
13. Vua Từ Lực cho huyết
14. Hàng phục Lục Sư
15. Cứ Đà thí thân
16. Vua Đại Quang Minh
17. Ưu Ba Tư Na
18. Xuất gia công đức
19. Sa Di hộ Giới
20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi
PHẦN BA
21. Hai vợ chồng nghèo
22. Bà lão bán nghèo 
23. Kim Thiên
24. Trùng Tín
25. Tán Đàn Ninh
26. Bố thí đầu
27. Bố thí mắt
28. Năm trăm người mù
29. Phú Na Kỳ
30. Ni Đề
PHẦN BỐN
31. Đại Kiếp Tân Ninh
32. Tỷ Khưu Ni Vi Diệu
33. Lê Kỳ Di
34. Thiết đầu La Kiện Ninh
35. A Du Ca
36. Bảy Lọ vàng
37. Sai Ma
38. Cái Sự
39. Đại Thí tát biển
40. A Nan Tổng Trì
PHẦN NĂM
41. Ưu Bà Tư
42. Con ngộ sát cha
43. Tu Đạt làm Tinh Xá
44. Lặc Na Sà Gia
45. Cá trăm đầu
46. Tịnh Cư Thiên
CHUYỆN LẠ THẾ GIỚI
VĂN HỌC
 
001- Thanh Sắc Thi Ca, Thích Tuệ Sỹ
002- Lô Sơn Chân Diện Mục, Thích Tuệ Sỹ
003- Một Mảnh Đời Của Chị, Từ Khoa
004- Chiến tranh, tình yêu, hoài niệm và truyện ngắn Võ Hồng, Thích Tuệ Sỹ
005- Những điều ghi nhận từ mùa Thu, Thích Phước An
006- Trần Quang Triều - Người gìn giữ ngôi chùa quê hương, Thích Phước An
007- Tản Mạn Đầu Xuân,  Như Không
008- Tuệ Trung Thượng Sĩ, Thích Phước An
009- Hồi Ký về Thượng Toạ THÍCH TRÍ THỦ, Quách Tấn
010- Lục Tổ HUỆ NĂNG và hình ảnh thi ca, Thích Phước An
011- Thi Sĩ Quách Tấn với Đạo Phật, HT. Thích Phước Sơn
012- Tâm Huế, Trần Kiêm Đoàn.
013- Dưới Mái Chùa Xưa, Võ Hồng
014- Tiếng Chuông Triêu Mộ, Võ Hồng
015- Sâm Thương Thảo, Triều Tâm Ảnh
016- Sông núi thì thầm, Diệu Trân
017- Hạt giống Như Lai, Diệu Trân
018- Pháo bông, Diệu Trân
019- Thư không gửi, Diệu Trân
020- Dẫn vào thế giới văn học Phật giáo, Tuệ Sỹ
021- Thuyền ngược bến không, Tuệ Sỹ
 
TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
 
001- Nhân Đọc Triết Học Thế Thân, Thích Tuệ Sỹ
002- Về những minh họa từ Thiền Uyển Tập Anh, Thích Tuệ Sỹ
003- Triết học Thế Thân, Ngôn ngữ về những gì hiện hữu, Lê Mạnh Thát
004- Triết học Thế Thân, Ngôn ngữ về những gì hiện hữu, Lê Mạnh Thát
005- Triết học Thế Thân, về Tự tri & bàn thêm về cơ cấu Tự tri, Lê Mạnh Thát
006- Triết học Thế Thân, tái khảo sát về sự Tri nhận, Lê Mạnh Thát
007- The Emperor Nhân Tông’s Monastic Life, Anh dịch: Đạo Sinh
008- The Emperor Nhân Tông and the Trúc Lâm School, Anh dịch: Đạo Sinh
009- Phân biệt ngôn ngữ và tu chứng, Hồng Dương
010- Không là duyên khởi, Hồng Dương
011- Bát Bất Trung Đạo,  Thích Như Điển
012- Bát Nhã & Tình Yêu, TT Thích Thái Hòa
013- Có Phải Phật Giáo Đại Thừa là Bà Là Môn Giáo, Hoàng Liên Tâm
014- Công Đức Đại Thừa,  TT Thích Nhất Chân
015- Đại Ý Triệu Luận.  Tô Quân, Thích Nữ Dũng Liên dịch
016- Không Tông & Hữu Tông. Từ Thiệu Cường,  Thích Nữ Liên Nghiêm dịch
017- Lộ Trình Tiến Triển của Ý Thức trong sự tạo nghiệp.  Lâm Như Tạng
018- Mười Huyền Môn: trật tự của thế giới. Tuệ Sỹ
019- Phật Giáo & cuộc sống xã hội hiện đại,  T.N. Nguyện Liên dịch 
020-  Niết Bàn, TT Thích Đức Thắng.
 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
001- Phát hiện một ngôi chùa và giếng cổ
002- Chùa Một Cột qua lăng-kính Việt Dịch. Nguyên-Thái Nguyễn Văn-Thắng 
003- Dòng chảy Phật giáo Việt Nam. Trần Tri Khách 
004- Bí ẩn của pho tượng Phật chùa Bút Tháp. Lê Đình Quỳ
005- Chùa Hoa Đình ở Côn Minh. Nguyễn Khuê
006- Về Công Tác Đại Tạng Kinh Việt Nam. Thích Chơn Thiện
007- Phật Giáo Việt Nam Tại Pháp. Từ Khoa
008- Chùa Hương. Nguyễn Đức Can
009- Làng Mai, ngày em 20 tuổi. Thích Nhất Hạnh
010- Hoa trái của một cảnh chùa. Diệu Ngọc
011- Những ngôi chùa Việt Nam tại Thái Lan. Thích Huệ Giáo
012- Chức năng của Phật Giáo Việt Nam ngày nay. Trần Tuấn Mẫn
013- Sự Thăng Trầm Của Phật Giáo Việt Nam Thích Đức Nhuận
014- Khóa Hư Lục, một kiệt tác của nền văn hóa dân tộc Việt. Thích Đức Nhuận
015- Hai hướng vận hành tâm lý Thích Chơn Thiện
016- Chùa Xá Lợi, văn hóa và truyền thống. Thích Đồng Bổn
017- Ngôi Chùa Việt Nam . Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
018- Truyện kể các Đường Tăng Việt Nam . Thích Đồng Bổn
019- Đôi nét về Học Viện Phật Giáo Việt Nam. Thích Quang Bảo
020- Về mấy bài Đường thi liên quan đến PGVN . Lê Mạnh Thát
021- Báo chí Phật giáo, hội nhập và phát triển. Thích Thiện Bảo
022- Đôi điều về Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Thích Thiện Bảo
023- Bàn về sự hội nhập của Phật giáo Việt Nam. Minh Chi
024- Tư tưởng Phật giáo trong Ca dao Việt Nam . Mang Viên Long
025- CD-Rom Chùa nổi tiếng Việt Nam. Thích Nguyên Tạng
026- Vài nét về Phật Giáo dân gian Việt Nam. Trần Quốc Vượng
027- Hình ảnh Quan Âm trong thi ca VN. Đào Nguyên
028- Kiến thiết văn minh Phật giáo VN . Thích Đức Nhuận
029- Nghĩ về hệ thống giáo dục PG Việt Nam.  Thích Nhật Từ
030- Nét Đặc Thù của Nghi Lễ Phật Giáo VN. Lê Việt Nhân  
031- Tinh thần Phật giáo Việt nam thời Lý. Hạnh Cơ 
 
TRUYỆN NGẮN
 
045- Con Đã Lớn. Diệu Nga
046- Tách Trà Còn Nóng. Thích Tín Nghĩa
047- Mưa Nắng Hai Mùa. Thu Nguyệt
048- Trên Sông. Thu Nguyệt
049- Hương Bát Nhã. Thu Nguyệt
050- Lá Rụng Về Đâu? Thu Nguyệt
051- Quê Hương Ở Đâu? Thu Nguyệt
052- Hạnh Phúc An Lành 1. Tỳ kheo Hộ Pháp
053- Hiếu Nghĩa 2. Tỳ kheo Hộ Pháp
054- Bóng Hạnh Phúc. Thích Nữ Thể Quán
055- Giả Dạng. Chơn Quang sưu tầm
056- Con Bông. Truyện ngắn của Vương Văn Quang
057- Thiên Nga Vờn Gió Lộng. Thích Phước Sơn
058- Gốc Tùng. Tuệ Sỹ
059- Sư Thiện Chiếu. Tuệ Sỹ
060- Piano Sonata 14. Tuệ Sỹ
061- Ngồi Buồn.  Dương Như Tâm
 
CÁC NGÔI CHÙA THẮNG CẢNH VIỆT NAM
 
001- Lời giới thiệu của Hòa thượng Thích Thiện Siêu
002- Lời nói đầu
003- Chùa Dâu (Tỉnh Hà Bắc)
004- Chùa Phật Tích (Tỉnh Hà Bắc)
005- Chùa Bút Tháp (Tỉnh Hà Bắc)
006- Chùa Trấn Quốc (Hà Nội)
007- Chùa Một Cột (Hà Nội)
008- Chùa Láng (Hà Nội)
009- Chùa Quán Sứ (Hà Nội)
010- Chùa Kim Liên (Hà Nội)
011- Chùa Thầy (Hà Tây)
012- Chùa Trăm Gian (Hà Tây)
013- Chùa Mía (Hà Tây)
014- Chùa Hương (Hà Tây) 
015- Chùa Tây Phương (Hà Tây)
016- Chùa Côn Sơn (Hải Hưng)
017- Chùa Dư Hàng (Hải Phòng)
018- Chùa Tháp (Phổ Minh) (Nam Hà)
019- Chùa Cổ Lễ (Nam Hà)
020- Chùa Hoa Yên (Quảng Ninh)
021- Chùa Keo (Thái Bình)
022- Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên - Huế)
023- Chùa Báo Quốc (Thừa Thiên - Huế)
024- Chùa Quốc Ân (Thừa Thiên - Huế) 
025- Chùa Từ Đàm (Thừa Thiên - Huế)
026- Chùa Thuyền Tôn (Thừa Thiên - Huế)
027- Chùa Linh Ứng (Quảng Nam - Đà Nẵng)
028- Chùa Chúc Thánh (Quảng Nam - Đà Nẵng)
029- Chùa Thiên Ấn (Quảng Ngãi)
030-Chùa Thập Tháp Di Đà (Bình Định)
031- Chùa Phước Sơn (Phú Yên)
032- Chùa Long Sơn (Khánh Hòa)
033- Chùa Linh Sơn (Lâm Đồng)
034- Thiền Viện Trúc Lâm (Lâm Đồng)
035- Chùa Giác Lâm (Tp. Hồ Chí Minh)
036- Chùa Ấn Quang (Tp. Hồ Chí Minh)
037- Chùa Xá Lợi (Tp. Hồ Chí Minh)
038- Chùa Vĩnh Nghiêm (Tp. Hồ Chí Minh)
039- Tịnh Xá Trung Tâm (Tp. Hồ Chí Minh)
040- Thiền Viện Vạn Hạnh (Tp. Hồ Chí Minh)
041 Chùa Bửu Phong (Đồng Nai)
042- Chùa Hội Khánh (Sông Bé)
043- Chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang)
044- Chùa Kh'leang (Sóc Trăng)
045- Chùa Tây An (An Giang)
046- Chùa Tam Bảo (Kiên Giang)
047- Thích Ca Phật Đài (Bà Rịa - Vũng Tàu)
048- Tài liệu Tham Khảo 
 
ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO
& HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
 
001- Đạo Đức Phật Giáo & Hạnh Phúc
002- Đạo đức Phật giáo
003- Đạo Phật và nền văn hóa Việt Nam
004- Đạo Phật thiết thực và hiện tại
005- Tiến trình giải thoát của Đức Phật khi Ngài thành đạo
006- Tiến trình tu tập đưa đến giải thoát không tranh chấp
007- Khất thực thanh tịnh hay an trú không tánh
008- Sống đạo đức là trách nhiệm của mỗi chúng ta
009- Kinh nghiệm tu tập của Đức Phật qua Kinh Thánh Cầu
010- Giá trị hạnh phúc qua Đại Kinh Ví Dụ Lõi cây
011- Tiếng rống con sư tử
012- Kinh nghiệm giác ngộ giải thoát của Đức Phật ...
013- Một môi trường giáo dục tốt phải được khởi nguồn ...
014- Ông Cấp Cô Độc trả lời các câu hỏi về các ý kiến của ngoại đạo
015- Pháp Trí
016- Ý nghĩa Vu Lan
017- Chữ hiếu trong kinh tạng Pàli
018- Chữ hiếu trong kinh tạng Hán văn
019- Thừa tự pháp
020- Đại kinh ví dụ lõi cây
021- Năm hạ phần kiết sử hay đại kinh MALUNKYAPUTTA
022- Năm uẩn trong kinh xà dụ
023- Kinh sáu sáu
024- Kinh tổng thuyết và biệt thuyết
025- Kinh bánh mật
026- Kinh đa giới
027- Kinh ví dụ tấm vải
028- Một nếp sống an lành
029- Kinh điềm lành tối thượng
 
BUDDHIST MEDITATION
001- Mindful Therapy, By Lisa Liddane,
002- Meditation, by Ajahn Chah
003- Truth and Zen  , T. P. Kasulis
005- Right Concentration , Ajahn Suwat Suvaco
007- Mental Development . Dr. Peter Della Santina
009- Driving Meditation  . Zen Master Thich Nhat Hanh
011- Basic Exercises on Mindfulness or Vipassana Meditation, Ven.Sayadaw
BASIC BUDDHISM
 
001- Resting Of The River, Thich Nhat Hanh
002- Introduction to Buddhism . Mike Butler 
003- Bodhicitta: the Perfection of Dharma. Lama Thubten Yeshe
004- On Marriage and Related Topics. Lama Thubten Yeshe
005- Be Your Own Therapist Lama Thubten Yeshe
006- The Purpose of Religion. Lama Thubten Yeshe
007- Transforming Depression. Venerable Lama Zopa Rinpoche
008- Tara The Liberator. Venerable Lama Zopa Rinpoche
009- Nibbana, Thanissaro Bhikkhu
010- Anger, Venerable Lama Zopa Rinpoche
011- Emptiness, Thanissaro Bhikkhu
012- The Benefits of Chanting om mani padme hum. Ven.  Lama Zopa Rinpoche
013- The benefits of chanting. John Hughes
014- What is Buddhism. Venerable Lama Zopa Rinpoche
015- What is Nirvana ? Lin Yu Tang
 
TỊNH ĐỘ TÔN
 
001- Sự tích Phật A Di Đà, Tạp chí Từ Bi Âm
THẬP BÁT A LA HÁN
 
00- Về Mười Tám Vị A La Hán
Phần 1
01. Tân-đầu-lô-phả-la-đọa
02. Ca-nặc-ca-phạt-sa
03. Ca-nặc-ca-bạt-ly-nọa-xà
04. Tô-tần-đà
05. Nặc-cự-la
Phần 2
06. Bạt-đà-la
07. Ca-lý-ca
08. Phạt-xà-la-phất-đa-la
09. Thú-bác-ca
10. Bán-thác-ca
Phần 3
11. La-hỗ-la
12. Na-già-tê-na
13. Nhân-yết-đà
14. Phạt-na-bà-tư
15. A-thị-đa
Phần 4
16. Chú-trà-bán-thác-ca
17. Nan-đề-mật-đa-la
18. Ca-diếp
19. Quân-đồ-ba-thán
20. Ðạt-ma-đa-la
21- Lời Kết
22- Phụ trương về “Thập bát La-hán”
 
HÃY ĐẾN ĐỂ THẤY
 
01- Tác Giả
02- Lời Người Dịch
03-  Tri Kiến Về Vô Thường Dẫn Đến Hạnh Phúc
04-  Ba Mươi Tám Phước Báu
05-  Đoạn Diệt Mọi Khổ Đau
06-  Lỗi Của Người
07-  Hai Loại Tài Sản
08-  Năm Phương Cách Đối Trị Sân Hận
09- Chúng Ta Nên Tin Vào Gì?
10- Bảy Kiết Sử
11- Bốn Pháp Căn Bản
12- Tâm Từ Bi
13- Đạt Được Tri Kiến
15- Tài Liệu Tham Khảo
              
AM MÂY NGỦ
Lời Nhà Xuất Bản
Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Lời Bạt
Niên Biểu

CHÁNH PHÁP & HẠNH PHÚC  

Lời Nói Đầu
001. Đức Phật của chúng ta
002. Vai trò của người có trí, của trí tuệ trong đạo Phật
003. Giới Định Tuệ con đường giáo dục chấm dứt đau khổ sanh tử luân hồi
004. Chánh pháp và hạnh phúc
005. Hội chúng Tỷ-kheo trong thời đức Phật còn tại thế
006. Kinh “Niệm hơi thở vô, hơi thở ra”
007. Kinh Ví Dụ Con Rắn
008. Vấn đề tái sanh
009. Ý nghĩa Phật thành đạo
010. Người Việt Nam thương mẹ kính cha
011. Sống theo lý tưởng Bồ Tát
012. Đạo Phật với nếp sống thiên nhiên
013. Năm giới, một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc
014. Ý đẹp với mùa Xuân
015. Một nền giáo dục toàn diện
016. Dịch kinh và Đại học
017. Chùa Việt Nam và mối hên hệ với nền văn hóa dân tộc
018. Xuân về với những lời Phật dạy

MẠCH NGUỒN TÂM LINH

Phần 1
01. Bốn Chặng Đường Tỉnh Thức
02. Hồng Danh
03. Luận Vãng Sinh
04. Ý Nghĩa Trai Đàn Bạt Độ
05. Tương Quan Giữa Thiền Và Mật
Phần 2
06. Các Đề Mục Nguyên Thủy
07. Thân Hành Niệm
08. Ba Thời Chuyển Pháp
09. Câu Chuyện Dòng Sông
10. Ý Nghĩa Quy Y qua ba chặng đường Tu tập  
Phần 3 
11. Phương Pháp Học Phật
12. Tiến Trình Chết & Trung Ấm...
13. Trung Ấm Tái Sinh
14. Kêu Dài Một Tiếng Lạnh Hư Không
15. Cách Chữa Tim Tại Mỹ

 Trở Lại Trang Nhà