Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Kinh Tạng Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org
 
PHẬT HỌC CƠ BẢN
--o0o--
001- Nghiệp, Thượng Tọa Thích Nhất Chân
002- Khai Thị, H. T. Tịnh Không
003- Nhân Quả, Luân Hồi, Nghiệp Báo & Tổ Ấm Việt Nam, Thích Đức Nhuận
004- Sự Truyền Bá Đạo Phật,
005- Cách Thức Trang Thiết Bàn Phật, Lễ Phật,
006- Vũ Trụ Quan,
007- Vô Thường, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
008- Rằm Tháng Bảy, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
009- Lời Khai Đạo Giới Của H. T. Tuyên Luật Sư, Thượng Thiện Hạ Siêu
010- Vô Vi Cư Điện Các, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
011- Gia Chủ Hỏi Pháp, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
012- Chuyện Số Mệnh, Hòa thượng Thích Thiện Siêu
013- Ngài Huyền Trang, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
014- Thập Nhị Nhân Duyên, Phạm Kim Khánh dịch
015- Phá Hòa Hợp Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
016- Vô Ngã Là Niết Bàn, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 
017- Thiền Sư Liễu Quán & Chùa Thiền Tôn Huế, H. T. Thích Thiện Siêu
018- Người Tại Gia Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
019- Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
020- Dẫn Vào Kinh Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
021- Nghiệp Trong Phật Giáo, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
022- Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
023- Sự Hình Thành Của A Tỳ Đạt Ma, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
024- Nguyên Lý Duyên Khởi Trong Giáo Pháp Đức Phật, HT. Thích Thiện Siêu
025- Thái Độ Cần Có Khi Đọc Kinh, Hòa thượng Thích Thiện Siêu
026- Tổng Luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
027- Vì Hạnh Phúc & An Lạc Cho Mọi Người, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
028- Phải Có Con Mắt Trạch Pháp Khi Xem Kinh, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
029- Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn, H. T. Thích Thiện Siêu
030- Phỏng Vấn Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Thích Thiện Bảo
031- Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, Thích Nhất Hạnh
032- Thương Yêu, Thích Nhất Hạnh
033- Tu Phước & Tu Huệ, Thích Nhất Hạnh
034- Đạo Phật Là Gì, Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
035- Nguyên Lý Sáng Lập Đạo Phật, Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
036- Hành Thiền Một Nếp Sống Lành Mạnh Trong Sáng, H. T. Thích Minh Châu
037- Tranh Chăn Trâu Đại Thừa; Thiền Tông, Thích Tuệ Sỹ
038- Lịch Sử 18 Vị La Hán Trong Phật Giáo Trung Hoa
039- Từ 16 Vị La Hán Diễn Biến Thành 18 Vị, Thích Phước Sơn
040- Tinh Thần Cởi Mở Khoan Dung Của Đạo Phật, Thích Phước Sơn
041- Người Phật Tử Với Tam Quy Và Ngũ Giới, Thích Thiện Bảo
042- Để Trở Thành Người Phật Tử Chân Chánh, Thích Thiện Bảo
043- Đức Phật: Con Người Của Mọi Thời Đại, TT. Thích Thiện Bảo
044- Bảy Phương Pháp Đi Đến Giác Ngộ, Thích Thiện Bảo
045- Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Vị Trụ Trì Trong Thế Kỷ 21, Thích Thiện Bảo
046- Thập Thiện Nghiệp Đạo Trong Đời Sống Tại Gia, Thích Thiện Bảo
047- Khái Luận Tư Tưởng Phật Học Ấn Độ, Thích Hạnh Bình dịch
048- Lộ Trình Tu Chứng Trong A Tỳ Đạt Ma, Thích Hạnh Bình
049- Ý Nghĩa Chữ Không Trong Trung Quán, Thích Hạnh Bình dịch
050- A Nan, Vị Thị Giả Của Đức Phật, Thích Tâm Hải
051- Mười Hai Nhân Duyên, Thích Tâm Hải
052- Bốn Chân Lý, Thích Viên Giác
053- Ý Nghĩa Nghi Lễ Phật Giáo, Thích Viên Giác
054- Đạo Phật, Thích Viên Giác
055- Hãy Nói Về Đau Khổ, Giác Nguyên Việt Dịch
056- Ánh Đuốc Phật Đà, Thích Giác Nguyên dịch
057- Cuộc Hành Trình Đi Đến Kiếp Sau, Thích Nguyên Tạng
058- Một Thế Hệ Mới Của Lạt Ma Tây Tạng, Thích Nguyên Tạng
059- Một Tôn Giáo Hiện Đại, Thích Nguyên Tạng dịch
060- Chết & Tái Sinh, Thích Nguyên Tạng
061- Angulimala, Câu Chuyện Về Sức Mạnh Của Lòng Từ, Thích Nguyên Tạng dịch
062- Bơ Và Viên Đá Cuội, Tâm Diệu dịch
063- Quan Điểm Của Phật Giáo Về Vấn Đề Xem Tử Vi Bói Toán, Tâm Diệu
064- Căn Bản Pháp Hành Thiền, Phạm Kim Khánh Dịch Việt
065- Phật Giáo Một Nguồn Hạnh Phúc, Phạm Kim Khánh Dịch Việt
066- Pháp Môn Chăn Trâu, Cư-sĩ Chính-Trực (Toronto-Canada)
067- Ăn Mặn Ăn Chay, Cư sĩ Chính Trực
068- Ba Công Dụng Của Đạo Phật, Minh Chi
069- Chứng Cứ Khoa học Của Tái Sanh, Minh Chi
070- Bài Học Thành Đạo, Tâm Minh
071- Những Bài Học Về Diệu Tâm, Tâm Minh
072- Bốn Loại Thức Ăn, Thích Nhất Hạnh
073- Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng, Thích Tâm Thiện
074- Giáo Lý Nghiệp, Thích Tâm Thiện
075- Luân Hồi, Thích Tâm Thiện
076- Về Bài Kệ Mở Đầu Trung Luận, Thích Tâm Thiện
077- Tia Nắng Đầu Tiên Trong Lịch Sử Triết Học & Tôn Giáo, Thích Tâm Thiện
078- Thực Tại Tính Không Được Nhìn Qua ..., Thích Tâm Thiện
079- Năm Triền Cái, Bình Anson lược dịch
080- Công Dụng Của Giới Đức, Tỳ Kheo Thanissaro
081- Giới Thiệu Đạo Phật, Tỳ Kheo Bodhicitto
082- Vô Ngã & Pháp Hành Thiền, Bình Anson lược dịch
083- Ba Bài Pháp Về Thiền Quán, Thiền Sư Mahasi Sayadaw
084- Pháp Dạy Người Của Lục Tổ Đại Sư, TT. Thích Đức Thắng
085- Tứ Đế & Quan Điểm Bồ Tát Long Thọ, T. T. Thích Đức Thắng
086- Năm Giới, Phúc Trung
087- Lý Luân Hồi, Phúc Trung
088- Lý Nhân Duyên, Phúc Trung
089- Lý Nhân Quả, Phúc Trung
090- Mười Điều Thiện, Phúc Trung
091- Mười Hai Nhân Duyên, Phúc Trung
092- Người Phật Tử Chân Chánh, Phúc Trung
093- Phương Pháp Tu Học Hàng Ngày, Phúc Trung
094- Tam Quy, Phúc Trung
095- Thiền, Phúc Trung
096- Thiện Ác Nghiệp Báo, Phúc Trung
097- Sáu Độ, Phúc Trung
098- Ý Nghĩa Kinh Nhật Tụng, Phúc Trung
099- Bốn Đế, Phúc Trung
100- Nhập Thất, Phúc Trung
101- Niệm Phật, Phúc Trung
102- Tìm Pháp Ở Đâu, Minh Tâm
103- Tìm Phật Ở Đâu, Minh Tâm
104- Mười Phương Pháp Tu Hành, Hòa Thượng Tuyên Hóa
105- Bồ Tát Quan Âm, Thích Trí Quảng
106- Giới Luật Là Thọ Mạng Của Phật Pháp, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
107- Pháp Môn Tu Tắt, HT. Thích Giác Nhiên
108- Tìm Hiểu Về Giới Luật Trong Phật Giáo, Thích Quang Thạnh
109- Vượt Thoát Bộc Lưu, Thích Nguyên Hùng
110- Nhìn Lại Giá Trị Quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Diễn Nghĩa Nôm, Thích Nguyên Hùng
111-Khoa Học & Phật Giáo, Liễu Pháp trích dịch
112- Cây Cổ Thụ Phật Giáo, Tâm Hòa dịch
113- Phật Giáo Trước Những Vấn Đề Thời Đại, Jean Claude Carrière thực hiện
114- Phật Pháp Là Lương Dược, Tỳ Kheo Khánh Hỷ chuyển dịch
115- Niệm Phật Pháp Môn Thù Thắng, Chánh Hạnh
116- Chân Đế & Tục Đế, Nguyên Quang
117- Nụ Cười Thiền, Tuệ Viên
118- Phật Giáo Với Tâm Bệnh, Thích Thanh Phước
119- Bàn Về Phật Lịch, Nguyễn Công Lý
120- Đạo Phật Và Khoa Học, Trịnh Nguyên Phước
121- Những Bài Tập Căn Bản Trong Thiền Quán, Đoàn Ngọc Bạch-Yến Dịch Việt
122- Thờ Phật, Thích Minh Đạt
123- Luật Nhân Quả, Tâm Bình
124- Tứ Diệu Đế, Minh Thiện dịch
125- Vô Môn Quan, Người Dịch Trần Trúc Lâm
126- Vô Thường, Thích Thông Huệ
127- Đạo Phật Nguyên Thủy & Đại Thừa, Tỳ kheo Thiện Minh dịch
128- Luận Giải Về Pháp Thiền Quán Dzogchen, Việt dịch: Nguyễn Hòa
129- Luận Giải Về Pháp Thiền Quán Dzogchen 02, Việt dịch: Nguyễn Hòa
130- Luận Giải Về Pháp Thiền Quán Dzogchen 03, Việt dịch: Nguyễn Hòa
131- Luận Giải Về Pháp Thiền Quán Dzogchen 04, Việt dịch: Nguyễn Hòa
132- Luận Giải Về Pháp Thiền Quán Dzogchen 05, Việt dịch: Nguyễn Hòa
133- Thọ Uẩn, Thiện Anh Lạc
134- Sống Trong Từng Sát Na, Trường Ðinh
135- Thập Nhị Nhân Duyên, Phạm Kim Khánh dịch
136- Sự Tuần Hoàn Của Chúng Sanh, Đồng Mai
137- Bài Thơ Thiền Của Trần Nhân Tông, Hà Thúc Minh
138- Bừng Sáng Lối Về Bến Giác, HT. The Dalai Lama - Tuệ Uyển chuyển ngữ
139- Món Quà Của Lòng Biết Ơn, Ajahn Sumedho - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
140- Nói Lời Dễ Nghe, Allan Lokos - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
141- Định Nghĩa Niệm, Tỳ Khưu Thanissaro, Việt dịch: TN. Chân Giải Nghiêm
142- Ý Nghĩa Bờ Bên Kia, HT. Thích Trí Quãng
143- Vượt Qua Chướng Ngại, HT. Thích Nhất Hạnh - Sư Cô Báo Nghiêm phiên tả
144- Thở, cười và hạnh phúc trong cơn lốc khủng hoảng tài chính, Đại Đức Thích Nhật Từ
145- Nhập Môn Về Sáu Hạnh Nguyện Ba-La-Mật-Đa, Làng Đậu
146- Đóa Sen Ngàn Cánh, Nhã Lan Thư
147- Năm Mới, Sokei Shigetsu Sasaki - Việt dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
148- Ngồi Giữa Gió Xuân, Hạnh Chi
149- Môi Trường Tinh Khiết Là Nhân Quyền, HT. The Dalai Lama - Tuệ Uyển chuyển ngữ
150- Tu Ba Nghiệp, HT. Thích Thanh Từ
151- Chào Em, Con Chim Nhỏ, Hạnh Chi
152- Bãi Chiến Trường, Hạnh Chi
153- Người Đưa Thư Không Trở Lại, Huệ Trân
154- Tịnh Độ Ngay Nơi Tâm Tịnh, Hạnh Chi
155- Phật Giáo Và Dân Chủ, HT. The Dala Lama, Tuệ Uyển chuyển ngữ
156- Mười Hai Cách Tạo Nghiệp Tốt, Cư Sĩ Lillian Too - Thích Nguyên Tạng dịch
157- Môi Trường Và Trái Tim Nhân Loại, HT. The Dalai Lama - Tuệ Uyển chuyển ngữ
158- Lợi Ích Của Tu Thiền, HT. Thích Thanh Từ
159- Tình Yêu Thương Đầu Đời, Bhante Wimala - Việt dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
160- Hạnh Phúc Hiện Hữu Trong Cuộc Sống, TT. Horowpothane Sathindriaya Thera
161- Cửu Giải Thoát, TS. Thích Nhất Hạnh
162- Con Đường Của Bụt, TS. Thich Nhất Hạnh
163- Tâm Là Gì, Nó Ở Đâu Trong Cơ Thể?, Dr. Sam Parnia Tâm Hà Lê Công Đa dịch
164- Tám Đề Mục Chuyển Hóa Tâm, HH. The Dalai Lama - Tuệ Uyển chuyển ngữ
165- Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi, Hạnh Chi
166- Sống Với Hai Truyền Thống, Nguyễn Duy Nhiên phỏng dịch
167- Siêu Việt Khái Niệm Về Tự Lực Và Tha Lực, Đạo Sinh
168- Nhân Quả Và Nghiệp Báo, Quảng Thông
169- Mang Nghiệp Đi Về, Thích Thái Hòa
170- Kinh Điển Đại Thừa Có Phải Do Phật Thuyết Hay Không?, Thích Hạnh Bình
171- Điều Phục Các Căn, Ni Sư Ayya Khema, Diệu Liên Lý Thu Linh
172- Chánh Niệm Tỉnh Giác, Ni Sư Ayya Khema, Diệu Liên Lý Thu Linh
173- Đâu Phải Bởi Cuộc Đời: Bài Phỏng Vấn Charlotte Joko Beck, Amy Gross  
174- Lợi Ích Tối Đa, Danai Chanchaochai - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
175- Phỏng Vấn Thiền Sư S.N.Goenka, Diệu Liên Lý Thu Linh
176- Quan Điểm Của Đức Phật, Sokei Shigetsu Sasaki - Diệu Liên Lý Thu Linh
177- Vượt Qua Trở Ngại, Linda Ruth Cutts, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
178- Cộng Đồng Địa Cẩu Và Sự Cần Thiết Cho Trách Nhiệm Toàn Cầu, HH. Dalai Lama
179- Bốn Chân Lý Cao Quý, HH. The Dalai Lama - Tuệ Uyển chuyển ngữ
180- Thiền Tập Của Hệ Phái Khất Sĩ Ngày Nay, Thích Giác Hoàng
181- Ý Nghĩa Chử Xả Trong Xã Hội, Thích Hạnh Bình
182- Tu Chỉ Quán Nơi Sáu Căn, HT. Thích Nhật Quang
183- Tìm Một Nơi Trú Ẩn Nội Tại, HH. The Dalai Lama - Tuệ Uyển dịch
184- Tất Cả Điều Là Lẽ Đương Nhiên, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
185- Lời Giải Đáp Cho Con Người, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
186- Quản Lý Học Tối Cao, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
187- Phật Giáo Và Nền Hòa Bình Thế Giới, HT. Thích Trí Quảng
188- Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ, HT. Thích Thanh Từ
189- Phải "Không" Mới Có Thể "Có", HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
190- Những Điểu Kiện Cơ Bản Cho Việc Tu Tập, HT. Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình dịch
191- Nhẫn Nhục Là Lực Lượng, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
192- Nhận Lỗi Cần Có Dũng Khí, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
193- Muốn Làm Gì Phải Giống Như Thế, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
194- Một Hạnh Phúc Không Đổi Thay, Nguyễn Duy Nhiên
195- Làm Mẹ Và Hành Thiền, Jacqueline Mandell - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
196- Kiểm Tra Tâm Của Mình, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
197- Dùng Trí Tuệ Thay Thế Tiền Bạc, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
198- Đức Đạt Lai Lạt Ma, Vị Thần Tượng Thời Nay, Không Quán
199- Để Người Lợi Dụng Mới Có Giá Trị, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
200- Dầu Hắc, Upasika Kee Nanayon - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
201- Có Lúc Nghỉ Ngơi Vĩnh Viễn, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
202- Bị Lãnh Đạo Học, HT. Tinh Vân - Hạnh Huệ dịch
203- Thiền Trong Tịnh Độ, Nhã Như Lan
204- Hoa Trong Thiền, Nhã Như Lan
205- Trà Trong Đạo Vị, Nhã Như Lan
206- Lung Linh Ánh Ngọc Nơi Điện Phật, Nhã Như Lan
207- Môi Trường Sinh Thái Và Bổn Phận Con Người, HH. Dalai Lama - Tuệ Uyển dịch
208- Sức Mạnh Hòa Hợp, HT. Thích Trí Quảng
209- Xây Dựng Thanh Bình Trong Cuộc Sống, Thích Quảng Trí
210- Bộ Tượng Năm Vị Ở Các Ngôi Chùa Cổ Nam Bộ, TS. Trần Hồng Liên
211- Những Không Gian Tâm Linh, HH. The Dalai Lama - Tuệ Uyển Việt dịch
212- Nhân Loại Tiến Đến Một Thế Giới Hòa Bình, HH. The Dalai Lama - Tuệ Uyển Việt dịch
213- Thách Thức Cho Tăng Già Thế Kỷ 21, Ven. Bhikkhu Bodhi - Thích Nguyên Đăng dịch
214- Dụng Lý Vô Thường Vào Cuộc Sống, Thích Thông Phương
215- Ứng Dụng Lý Nhân Quả Vào Cuộc Sống, Thích Thông Phương
216- Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật, Thích Thông Phương
217- Tìm Chân Lý, Thích Thông Phương
218- Tâm Là Gì, HH. The Dalai Lama - Tuệ Uyển chuyển ngữ
219- Từ Bi Yêu Thương Và Cá Nhân, HH. The Dalai Lama - Tuệ Uyển chuyển ngữ
220- Đạo Lý Tiếp Cận Đến Việc Bảo Vệ Môi Trường, HH. The Dalai Lama - Tuệ Uyển dịch
221- Ranh Giớ Mê & Ngộ, Tinh Vân Đại Sư - Thích Quảng Lâm Việt dịch
222- Sự Chuyển Hóa Của Tâm Thức, HT. Thích Kiến Tánh
223- Các Pháp Môn Là Phương Tiện, HT. Thích Kiến Tánh
224- Chuyển Hóa Sanh Thân Thành Pháp Thân, HT. Thích Trí Quảng
225- Phiền Não Tức Bồ Đề & Sanh Tử Tức Niết Bàn, Nhuận Bảo
226- An Nhiên Giữa Vùng Xung Đột, Hồng Mai dịch
227- Buông Bỏ Những Hoạt Động Sinh Tử, Dilgo Khyentse - An Phong, Đương Đại dịch
228- Cầu Nguyện & Tụng Kinh, Tâm Diệu
229- Tụng Kinh Cầu Siêu, Giác Ngộ
230- Đạo Từ Bi Khởi Sắc, Nguyện Phước Bảo Kiếm
231- Phán Xét, Minh Niệm
232- Bình Giải 13 Việc Chướng Ngại Sự Tu Tập Của Người Xuất Gia, HT. Thích Giác Quả
233- Chết, Trung Ấm Thân, Tái Sinh, His Holiness The Dalai Dama - Tuệ Uyển dịch
234- Nghiệp, Hạnh Phúc, Tâm, His Holiness The Dalai Dama - Tuệ Uyển Việt dịch
235- Tu Sĩ Trong Phòng Thí Nghiệm, His Holiness The Dalai Dama - Tuệ Uyển dịch
236- Ý Nghĩa Hóa Thân Phật Thuyết Pháp, HT. Thích Trí Quảng
237- Pháp An Cư Của Chư Tăng, Thích Thái Hòa
238- Căn Nhà Thực Sự Của Chúng Ta, Ajahn Chah Subatto, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
239- Thiền Minh Sát Trong Ứng Dụng, Ian Hetherington, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
240- Có Khổ Mới Biết Tu, Upasika Kee Nanayon, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

 Trở Lại Trang Nhà